Pályázat állatorvos munkakör betöltésére.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal vezetője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet BKMKH Kalocsai Járási Hivatal Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatalához hatósági állatorvos  munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

BKMKH Kalocsai Járási Hivatal Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal /6300 Kalocsa, Szent István kir. út 1-3./és a Hivatal illetékességi területén található települések

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A Korm. rendelet 2. számú melléklet 5. pont: Kiemelt munkakör az I. besorolási osztályban: Állat-egészségügyi  igazgatási feladatok

 

Ellátandó feladatok:

Kalocsai, Kiskőrösi, Kunszentmiklósi járásra kiterjedő illetékességgel hatósági állatorvosi feladatok ellátása.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Állattartó telepek járványügyi, állatvédelmi ellenőrzése, export élőállat szállítások ellenőrzése, ENAR és Kölcsönös Megfeleltetési ellenőrzések elvégzése, létesítmény ellenőrzés, élelmiszer monitoring mintavétel, vágóhídi fogyaszthatósági döntéshozatal ellátása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Hivatal Személyügyi Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Szakképzettségekre vonatkozó előírások
 • „B” kategóriás jogosítvány,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga.

 

Elvárt kompetenciák:

 • megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó-, döntéshozatali-, és önálló munkavégzési képesség 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormánytisztviselői jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll a kormánytisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 • iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló okmányok másolatai
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • referenciák, amennyiben rendelkezik ilyennel

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 16.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bedics Andrea járási hivatalvezető ad, a +36 78/795 236  telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatala címére történő megküldésével ( 6300 Kalocsa, Városház u. 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „hatósági állatorvos”.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 20.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hivatal honlapja