Pályázat - hatósági állatorvos munkakör betöltésére

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatala /
Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

hatósági állatorvos

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

BKMKH Kalocsai Járási Hivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

 ( 6300 Kalocsa, Szent István kir. út 1-3. )

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltéséhez szükséges képesítés:

Az állami tisztviselő képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 3. pontja szerinti felsőfokú végzettség.

Feladatkörök: Az állami tisztviselő képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 3. pont szerinti állat-egészségügyi és élelmiszer-biztonsági feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Állattartó telepek járványügyi, állatvédelmi ellenőrzése, export élőállat szállítások ellenőrzése, ENAR és Kölcsönös Megfeleltetési ellenőrzések elvégzése, létesítmény ellenőrzés, élelmiszer monitoring mintavétel, vágóhídi fogyaszthatósági döntéshozatal ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján hatósági állatorvosi feladatok ellátása, ezen belül elsősorban: állattartó telepek járványügyi, állatvédelmi ellenőrzése, export élőállat szállítások ellenőrzése, ENAR és Kölcsönös Megfeleltetési ellenőrzések elvégzése, létesítmény ellenőrzés, élelmiszer monitoring mintavétel, vágóhídi fogyaszthatósági döntéshozatal ellátása.  

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • I. besorolási osztályban: a 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet  3. pontja szerint, felsőoktatásban agrár képzési területen szerzett állatorvos szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hatósági állatorvosi területen szerzett tapasztalat,
 • Közigazgatási alap/szakvizsga,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • „B” kategóriás jogosítvány megléte,

Elvárt kompetenciák:

 • Megbízhatóság
 • Pontos, önálló munkavégzés,
 • Terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes fényképes szakmai önéletrajz,
 • Iskolai végzettségét, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • Nyilatkozat, mely szerint a benyújtott önéletrajzban és melléleteikben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Lukecsa Erzsébet osztályvezető nyújt a +36-78/461-867, vagy +36-70-400-4850 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a BKMKH Kalocsai Járási Hivatal címére történő megküldésével (6300 Kalocsa, Városház u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni: Pályázat – Hatósági állatorvos.

Elektronikus úton dr. Bedics Andrea hivatalvezető részére a bedics.andrea@bacs.gov.hu e-mail címen keresztül, vagy személyesen: dr. Bedics Andrea hivatalvezető, 6300 Kalocsa, Városház u. 1. 

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálására. A kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A pályázók elektronikusan, illetve telefonon értesítést kapnak. Próbaidő 6 hónap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal honlapja (www.kormanyhivatal.hu)

BKMKH Kalocsai Járási Hivatal honlapja (www.bkmkh.hu)