Pályázat - építésügyi szakügyintéző munkakör betöltésére.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatala /
Építésügyi Osztály

építésügyi szakügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

BKMKH Kalocsai Járási Hivatal Építésügyi Osztály ( 6300 Kalocsa, Városház utca 1. )

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltéséhez szükséges képesítés:

Az állami tisztviselő képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjának 11.1 és 11.2 alpontja szerinti felsőfokú végzettség.

Feladatkörök: Az állami tisztviselő képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjának 11.1 és 11.2 alpontja szerinti építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatkörök.

Ellátandó feladatok:

A Kalocsai Járási Hivatal hatáskörébe tartozó építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyek érdemi döntésre történő előkészítése, hatósági ellenőrzés lefolytatása, hatósági ügyintézés, ügyfélszolgálati tevékenység ellátása az illetékességi területhez tartozó kalocsai, kiskőrösi és kunszentmiklósi járások területén.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 34. §  és a 46. § (2) bekezdés szerinti I. fokú építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátása.

 Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • I. besorolási osztályban: a 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet  11.1 és 12.1 pontjai szerinti felsőfokú végzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Építésügyi területen szerzett tapasztalat,
 • Közigazgatási alap/szakvizsga,
 • Építésügyi vizsga megléte,
 • „B” kategóriás jogosítvány megléte,
 • Elfogadható gyorsaságú gépírástudás.

Elvárt kompetenciák:

 • Jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,
 • Együttműködési, konfliktuskezelési képesség,
 • Megbízhatóság
 • Pontos, önálló munkavégzés,
 • Terhelhetőség és nagyfokú stressz tűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes fényképes szakmai önéletrajz,
 • Iskolai végzettségét, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata,
 • Nyilatkozat, mely szerint a benyújtott önéletrajzban és melléleteikben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schneider Márton osztályvezető nyújt a +36-78/795-234, vagy +36-70-436-2967 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a BKMKH Kalocsai Járási Hivatal címére történő megküldésével (6300 Kalocsa, Városház u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni: Pályázat - Építéshatósági ügyintéző.

Elektronikus úton dr. Bedics Andrea hivatalvezető részére a bedics.andrea@bacs.gov.hu e-mail címen keresztül, vagy személyesen: dr. Bedics Andrea hivatalvezető, 6300 Kalocsa, Városház u. 1. 

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálására. A kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A pályázók elektronikusan, illetve telefonon értesítést kapnak. Próbaidő 6 hónap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal honlapja (www.kormanyhivatal.hu)

BKMKH Kalocsai Járási Hivatal honlapja (www.bkmkh.hu)