Miniszteri elismerésben részesült dr. Bedics Andrea a járási hivatal vezetője

Dr. Bedics Andrea, a Bács-Kiskun Megyei  Kormányhivatal  Kalocsai Járási Hivatalának vezetője, a megyei kormánymegbízott javaslatára Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült. A kimagaslóan eredményes szakmai tevékenységért járó elismerést Lázár Jánostól, a Miniszterelnökséget vezető minisztertől  Budapesten, a Várkert Bazárban   2015. december 21-én, az ország valamennyi járási hivatal vezetője részére tartott központi   ünnepségen vette át.


Dr. Bedics  Andreát kitüntetése alkalmával kérdeztük: milyen időszakot  hagy  maga mögött, az idei esztendőben milyen kihívások  elé néz  a hivatalvezető és a hivatal?

 

- Először is azt szeretném hangsúlyozni, hogy az elismerés személyemen keresztül  a járási hivatal valamennyi munkatársának szól.  Megerősít bennünket abban, hogy az a munka, amelyet a járási hivatalok magalakítása óta végzünk, a  szervezeti átalakítások  és a jogszabályi környezet  gyors ütemben történő változásai  közepette  jó irányba halad. Amint az közismert, a korábbi szakigazgatási és törzshivatali szervezeti felépítés helyett immár osztályokra tagozódik a járási hivatal. A megyében Kalocsán nyílt először Kormányablak,  de a solti új Kormányablak múlt év végi átadását  is jelentős előrelépésnek tekintem a szolgáltató, ügyfélközpontú és ügyfélbarát közigazgatás helyi megvalósításában.

 

2015. március 1-jétől, az önkormányzati és az állami segélyezési rendszer szétválásával az aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyek intézése, majd  júliustól, a hadigondozásról szóló törvény módosítása következtében  a volt hadiárvák, hadiözvegyek és családtagjaik  hadijáradék folyósítási   kérelmeinek elbírálása került új hatáskörként a hivatalhoz.  A közigazgatási szervek 2016. július 1-jéig megvalósuló hatáskör-racionalizálása,  a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítások alapján bekövetkező jogszabály-változások gyakorlati alkalmazása az idei évre is bőven ad feladatot. 

 

Jó hír, hogy az elhelyezésünkre szolgáló épületek folyamatos korszerűsítése következtében még az idén átadásra kerül a Járási Hivatal  Munkaügyi Osztálya új, Szent István király út  72. szám alatti épülete, amely az ügyfelek komfortérzetének javítása mellett kormánytisztviselőink munkavégzésének korszerű  feltételeit is biztosítja - mondta dr. Bedics Andrea járási hivatalvezető.

 

Miniszteri elismerésben részesült dr. Bedics Andrea a járási hivatal vezetője