100 éves a Védőnői Szolgálat!

Száz éve, 1915. június 13-án  alakult meg Budapesten az Országos Stefánia Szövetség, ezt a dátumot tekintik hivatalosan is a védőnői szolgálat alapítása időpontjának.  A védőnők 1951-től kapcsolódtak be fokozatosan  az orvosok betegellátó és megelőző munkájába, és ekkor kezdődött el  annak az  Európában is egyedül álló  szervezetnek a rendszerszerű működtetése, mely minden körzeti orvos mellé egy védőnőt rendelt.  A Védőnői Szolgálatot érdemei elismeréseként méltán nyilvánítottak hivatalosan is Hungaricummá.

 

Az eltelt évtizedek alatt a védőnői hivatás gyakorlását főiskolai oklevél megszerzéséhez kötötték, és olyan, a társadalom számára hasznos tevékenységgel is kibővítették, mint  a védőoltások, orvosi vizsgálatok előkészítése, megszervezése, vizsgálatokon való közreműködés,  újabban a nőgyógyászati szűrés végzése, de az iskolai egészségügyi ellátásban is fontos szerep jut a védőnőknek. A Védőnői   Szolgálat az egészségügyi alapellátás keretében működik.

 

Az első világháborút megelőző korszak modern  gondolkodású orvosai, politikusai felismerték és támogatták az anya- és csecsemővédelemre irányuló segítő munka szükségességét. A  első világégés  hatalmas embervesztesége, a születésszám csökkenése és a csecsemőhalandóság növekedése különösen előtérbe helyezték az ilyen fajta tevékenységet, szükségessé vált  egy országos szövetség kiépítése. A kezdeményezők Dr. Bárczy István, Budapest székesfőváros polgármestere és Dr. Madzsar József, orvos és szociálpolitikus, a Szövetség programtervezetének szerkesztője voltak. A Szövetség névadását, védnökségét gróf Lónyai Elemérné Stefánia hercegasszony vállalta, innen az 1915. június 13-án adott  elnevezés. Ettől a naptól kezdődött hazánkban az anya- és csecsemővédelem országos szervezése, ezen belül a Védőnői Szolgálat. A Szövetség gondoskodott arról is, hogy a védőnők szakmailag felkészült, egzisztenciálisan elismert szakemberek legyenek. Oktatásukat Heim Pál kezdeményezésére a Központi Védőnőképző Iskolában indították el 1916 - ban.  A kezdeti törekvések és a jól szervezett szakmai munka eredményeként és elismeréseként a hálózatot fokozatosan és folyamatosan bővítették.  Johan Béla kidolgozta a falusi egészségvédelmi munka koncepcióját és gyakorlati megvalósítását. Utalva a nemzetközi környezetvédő zöld mozgalmakra, Zöldkereszt Egészségvédelmi Szolgálatnak nevezte el. Azóta is a zöld színű kereszt a védőnői szolgálat nemzetközileg is ismert  jelképe.

 

A  védőnők  1930-tól olyan képzésben részesültek, mely kettős képesítést adott: ápolónői és védőnői oklevelet. Ennek az volt a célja, hogy az otthoni gondozás során az ápolással kapcsolatos problémák megoldására is felkészítse a védőnőket. A szolgálatban kötelesek voltak egyenruhát viselni és a zöldkeresztes jelvényt ruhájukra kitűzni.

 

Az 1960-as években jelentős fejlődésnek indult az iskola-egészségügyi ellátás.

 

A védőnő elnevezés Dr. Tauffer Vilmos szülész professzortól származik. Ez a prevenciós szolgálat egy évszázada működik hazánkban, a világon egyedálló ellátási formában. Mindenki számára elérhető, népegészségügyi feladatokat szem előtt tartva, különös tekintettel a várandós anyák, a csecsemők, a kisgyermekek és iskoláskorúak egészségének védelmében, egészségtudatos magatartásuk kialakításában játszik jelentős szerepet.

 

A 100 év alatt, a változó társadalmi rendszerekben, az egészségügyi átalakulások különböző korszakaiban mindig szükség volt a védőnők munkájára. Büszkék vagyunk hivatásukra, mely nem látványos, nincs minden nap reflektorfényben. Mégis értékét mindazok elismerik, akik megtapasztalták a védőnők segítőkészségét, támogatását a mindennapokban és a nehéz élethelyzetekben egyaránt. Ezért is indokolt, hogy a Védőnői Szolgálatot Hungaricummá nyilvánították.

 

Ezen jeles nap, jubileumi évforduló alkalom arra, hogy köszöntsük a védőnőket, sok sikert és kitartást kívánunk áldozatos munkájukhoz! 

 

 

Dr. Városi Zsuzsanna

járási tisztifőorvos