Hatósági és Gyámügyi Osztály

Az ügykatalógust ide kattintva érheti el.

 

Hatósági és Gyámügyi Osztály

Osztályvezető: Vatainé dr. Tamás Krisztina

6300 Kalocsa, Városház u. 1.

Tel.: 78/795-237 - gyámügyi ügyintézés, Tel.: 78/795-222 - gyámügyi ügyintézés

Tel.: 78/795-241 - szociális ügyintézés, Tel.: 78/795-248 - szociális ügyintézés

E-mail:gyam.kalocsa@bacs.gov.hu; hatosagi.kalocsa@bacs.gov.hu

Hivatali kapu azonosító: JH03KALOCS, KRID: 124304918

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő

800-1630

 
Kedd

800-1200

 
Szerda

800-1630

 
Csütörtök

800-1200

 
Péntek

800-1200

 

 

Illetékességi területe:

Bátya, Drágszél, Dunapataj, Dunaszentbenedek, Dunatetétlen, Dusnok, Fajsz, Foktő, Géderlak, Hajós, Harta, Homokmégy, Kalocsa, Miske, Ordas, Öregcsertő, Solt, Szakmár, Újsolt, Újtelek, Uszód


A Hatósági és Gyámügyi Osztály a Gyámügyi szakterület feladatait a 331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, a 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről, a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról és a gyámügyi eljárásról, valamint a 2013. évi V. törvény, a Ptk. alapján látja el. A gyermek védelmével kapcsolatos ügyekben (pl. védelembe vétel, iskoláztatási támogatás, ideiglenes hatályú elhelyezés), valamint intézkedik a kiskorú nevelésbe vételéről, a szülői felügyeleti jog gyakorlásával, eseti- és ügygondnok kirendelésével kapcsolatos ügyekben. Dönt a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezéséről, a kiskorú házasságkötésének engedélyezéséről. Eljár a családi jogállás rendezésével, gyámsággal és gondnoksággal, a kiskorú vagyonával összefüggő ügyekben.

 

Tájékoztató:

 

Tájékoztatás hiteles magyar fordítás becsatolásának eltekintéséről - doc

 

A Hatósági és Gyámügyi Osztály Hatósági szakterületen a feladat körébe tartozik ellátandó feladatainkban megjelennek a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott hatáskörök, így különösen: szociális rászorultság esetén az alanyi jogú, fokozott és kiemelt ápolási szükségletre tekintettel igényelhető ápolási díj, időskorúak járadékára való jogosultság, alanyi és normatív címen megállapítható közgyógyellátásra való jogosultság, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, hadigondozotti pénzellátásra való jogosultság, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás megállapítása, valamint a gyermekek otthongondozási díjra való jogosultság folyósítása. Az állampolgárság megszerzésére irányuló kérelmek befogadásával kapcsolatos teendők elvégzése. Kommunális igazgatással (temetkezési tevékenység engedélyezése, temetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzése) kapcsolatos feladatok. A levegő védelmével kapcsolatos hatáskörében eljár levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben. A közlekedési ágazat tekintetében járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatban első fokú közlekedési hatóságként való közreműködés. Az ingatlanvállalkozással kapcsolatos feladatok közül: az üzletszerű társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenység bejelentése és felügyelete.

Oktatással kapcsolatos feladatok: Az oktatással kapcsolatos feladatok körében ellátják a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott végrehajtási rendeletekben meghatározott feladatokat.

 

Ügykatalógus
Kalocsai Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály KAB
6300 Kalocsa, Városház u. 1. Googlemaps
Intézhető ügyek Elérhetőség
Időskorúak járadéka 78/795-241
Ápolási díj 78/795-248
Gyermekek otthongondozási díjra való jogosultság megállapítása 78/795-248
Aktív korúak ellátása

78/795-241

Közgyógyellátás 78/795-248
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 78/795-248
Hadigondozotti ügyek 78/795-248
Közlekedési hatósági ügyek (járdák, gyalogutak) 78/795-248
Kommunális igazgatás 78/795-248
Környezetvédelmi feladatok 78/795-227
Köznevelési feladatok 78/795-248
Ideiglenes hatályú elhelyezés 78/795-222
Nevelésbe vétel 78/795-222
Utógondozás 78/795-222
Védelembe vétel 78/795-222
Családba fogadás 78/795-222
Gyámság 78/795-237
Gondnokság

78/795-237

Kiskorúak és gondnokság alatt állók vagyoni ügyei 78/795-237


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a szociális ellátások (időskorúak járadéka, ápolási díj, a gyermekek otthongondozási díjra való jogosultság megállapítása, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, aktív korúak ellátása) iránti kérelmeket és a hadigondozotti kérelmeket a Kalocsai Járási Hivatal Kalocsai Kormányablakában (Kalocsa, Városház u. 1.) valamint a Kalocsai Járási Hivatal Solti Kormányablakában (Solt, Béke tér 2.) nyújthatják be.