Hatósági és Gyámügyi Osztály

Az ügykatalógust ide kattintva érheti el.

 

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (Gyámügyi ügyintézés)

Osztályvezető: Vatainé dr. Tamás Krisztina

6300 Kalocsa, Városház u. 1.

Tel.: 78/795-237

Tel.: 78/795-222

Fax: 78/999-621

gyam.kalocsa@bacs.gov.hu

 

Hétfő

800-1630

 
Kedd

800-1200

 
Szerda

800-1630

 
Csütörtök

800-1200

 
Péntek

800-1200

 

 

A Hatósági és Gyámügyi Osztály jogosult eljárni a gyermek védelmével kapcsolatos ügyekben (pl. védelembe vétel, iskoláztatási támogatás, ideiglenes hatályú elhelyezés), valamint intézkedik a kiskorú átmeneti vagy tartós nevelésbe vételéről, a szülői felügyeleti jog gyakorlásával, eseti- és ügygondnok kirendelésével kapcsolatos ügyekben. Dönt a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezéséről, a kiskorú házasságkötésének engedélyezéséről. Eljár a családi jogállás rendezésével, gyámsággal és gondnoksággal, a kiskorú vagyonával összefüggő ügyekben.

 

Tájékoztató:

 

Tájékoztatás hiteles magyar fordítás becsatolásának eltekintéséről - doc
   

 

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (Szabálysértési és szociális ügyintézés)

Osztályvezető: Vatainé dr. Tamás Krisztina

6300 Kalocsa, Városház u. 1.

Tel.: 78/795-241 - szociális ügyintézés

Tel.: 78/795-248 - egyéb hatósági ügyintézés

Tel.: 78/795-227 - szabálysértési ügyintézés

Fax: 78/999-621

hatosagi.kalocsa@bacs.gov.hu

 

Hétfő

800-1630

 
Kedd

800-1200

 
Szerda

800-1630

 
Csütörtök

800-1200

 
Péntek

800-1200

 

 

A Hatósági és Gyámügyi Osztály feladat körébe tartozik az alanyi jogú, fokozott és kiemelt ápolási szükségletre tekintettel igényelhető ápolási díj, időskorúak járadékára való jogosultság, alanyi és normatív címen megállapítható közgyógyellátásra való jogosultság, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,  hadigondozotti pénzellátásra való jogosultság, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás megállapítása. Az állampolgárság megszerzésére irányuló kérelmek befogadásával kapcsolatos teendők elvégzése. Kommunális igazgatással (temetkezési tevékenység engedélyezése, temetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzése) kapcsolatos feladatok. Általános szabálysértési hatóságként jár el szabálysértési ügyekben, különösen az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegése, becsületsértés, köztisztasági szabálysértés. A vízügyi igazgatási ágazat tekintetében elrendelheti az ingatlanok víziközmű-hálózatra való bekötését, kötelezheti továbbá a fogyasztót a víziközmű-hálózaton észlelt hibák kijavítására, engedély nélkül végzett bekötés elbontására. A levegő védelmével kapcsolatos hatáskörében eljár levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben. A közlekedési ágazat tekintetében járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatban első fokú közlekedési hatóságként való közreműködés.

Az ingatlanvállalkozással kapcsolatos feladatok közül: az üzletszerű társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenység bejelentése és felügyelete.

Az oktatással kapcsolatos feladatok közül: a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörök ellátása, a tanköteles tanuló tanulmányai külföldön történő folytatása bejelentésének fogadása, írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak a vizsgaszervező iskolák közötti elosztásban történő közreműködés.

Általános fogyasztóvédelmi hatóságként jár el első fokon.

Eljár a jogi segítségnyújtással kapcsolatos igazságügyi, illetve közigazgatási hatósági ügyekben első fokon. Emellett áldozatvédelemmel kapcsolatos feladatokat lát el.


Illetékességi terület


Bátya, Drágszél, Dunapataj, Dunaszentbenedek, Dunatetétlen, Dusnok, Fajsz, Foktő, Géderlak, Hajós, Harta, Homokmégy, Kalocsa, Miske, Ordas, Öregcsertő, Solt, Szakmár, Újsolt, Újtelek, Uszód

 

 

Ügykatalógus
Kalocsai Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály KAB
6300 Kalocsa, Városház u. 1. Googlemaps
Intézhető ügyek Elérhetőség
Időskorúak járadéka 78/795-241
Ápolási díj 78/795-248
Aktív korúak ellátása

78/795-241

Közgyógyellátás 78/795-248
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 78/795-248
Hadigondozotti ügyek 78/795-248
Szabálysértés 78/795-227
Közlekedési hatósági ügyek (járdák, gyalogutak) 78/795-248
Kommunális igazgatás 78/795-248
Környezetvédelmi feladatok 78/795-227
Köznevelési feladatok 78/795-248
Fogyasztóvédelmi feladatok 78/795-248
Jogi segítségnyújtással kapcsolatos feladatok 78/795-248
Áldozatsegítéssel kapcsolatos feladatok 78/795-248
Ideiglenes hatályú elhelyezés 78/795-222
Nevelésbe vétel 78/795-222
Utógondozás 78/795-222
Védelembe vétel 78/795-222
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat 78/795-222
Családba fogadás 78/795-222
Gyámság 78/795-237
Gondnokság

78/795-237

Kiskorúak és gondnokság alatt állók vagyoni ügyei 78/795-237


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a szociális ellátások (időskorúak járadéka, ápolási díj, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, aktív korúak ellátása) iránti kérelmeket és a hadigondozotti kérelmeket a Kalocsai Járási Hivatal Kalocsai Kormányablakában (Kalocsa, Városház u. 1.) valamint a Kalocsai Járási Hivatal Solti Kormányablakában (Solt, Béke tér 2.) nyújthatják be.