- Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

 

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (Gyámügyi ügyintézés)

Osztályvezető: Vatainé dr. Tamás Krisztina

6300 Kalocsa, Városház u. 1.

Tel.: 78/795-237

Tel.: 78/795-222

Fax: 78/999-621

gyam.kalocsa@bacs.gov.hu

 

Hétfő

800-1630

 
Kedd

800-1200

 
Szerda

800-1630

 
Csütörtök

800-1200

 
Péntek

800-1200

 
   

 

A Hatósági és Gyámügyi Osztály jogosult eljárni a gyermek védelmével kapcsolatos ügyekben (pl. védelembe vétel, iskoláztatási támogatás, ideiglenes hatályú elhelyezés), valamint intézkedik a kiskorú átmeneti vagy tartós nevelésbe vételéről, a szülői felügyeleti jog gyakorlásával, eseti- és ügygondnok kirendelésével kapcsolatos ügyekben. Dönt a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezéséről, a kiskorú házasságkötésének engedélyezéséről. Eljár a családi jogállás rendezésével, gyámsággal és gondnoksággal, a kiskorú vagyonával összefüggő ügyekben.

 

Tájékoztató:

 

Tájékoztatás hiteles magyar fordítás becsatolásának eltekintéséről - doc
   

 

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (Szabálysértési és szociális ügyintézés)

Osztályvezető: Vatainé dr. Tamás Krisztina

6300 Kalocsa, Városház u. 1.

Tel.: 78/795-238 - szociális ügyintézés

Tel.: 78/795-248 - egyéb hatósági ügyintézés

Tel.: 78/795-227 - szabálysértési ügyintézés

Fax: 78/999-621

hatosagi.kalocsa@bacs.gov.hu

 

Hétfő

800-1630

 
Kedd

800-1200

 
Szerda

800-1630

 
Csütörtök

800-1200

 
Péntek

800-1200

 
   

 

A Hatósági és Gyámügyi Osztály feladat körébe tartozik az alanyi jogú, fokozott és kiemelt ápolási szükségletre tekintettel igényelhető ápolási díj, időskorúak járadékára való jogosultság, alanyi és normatív címen megállapítható közgyógyellátásra való jogosultság, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,  hadigondozotti pénzellátásra való jogosultság, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás megállapítása. Az állampolgárság megszerzésére irányuló kérelmek befogadásával kapcsolatos teendők elvégzése. Kommunális igazgatással (temetkezési tevékenység engedélyezése, temetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzése) kapcsolatos feladatok. Általános szabálysértési hatóságként jár el szabálysértési ügyekben, különösen az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegése, becsületsértés, köztisztasági szabálysértés. A vízügyi igazgatási ágazat tekintetében elrendelheti az ingatlanok víziközmű-hálózatra való bekötését, kötelezheti továbbá a fogyasztót a víziközmű-hálózaton észlelt hibák kijavítására, engedély nélkül végzett bekötés elbontására. A levegő védelmével kapcsolatos hatáskörében eljár levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben. A közlekedési ágazat tekintetében járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatban első fokú közlekedési hatóságként való közreműködés.

Az ingatlanvállalkozással kapcsolatos feladatok közül: az üzletszerű társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenység bejelentése és felügyelete.

Az oktatással kapcsolatos feladatok közül: a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörök ellátása, a tanköteles tanuló tanulmányai külföldön történő folytatása bejelentésének fogadása, írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak a vizsgaszervező iskolák közötti elosztásban történő közreműködés.

Általános fogyasztóvédelmi hatóságként jár el első fokon.

Eljár a jogi segítségnyújtással kapcsolatos igazságügyi, illetve közigazgatási hatósági ügyekben első fokon. Emellett áldozatvédelemmel kapcsolatos feladatokat lát el.

 

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (Solt)

Osztályvezető: Vatainé dr. Tamás Krisztina

6320 Solt, Béke tér 2.

Tel.: 78/795-054 ; 78/795-055

Fax: 78/999-628

gyam.solt@bacs.gov.hu

 

Hétfő

800-1630

 
Kedd

800-1200

 
Szerda

800-1630

 
Csütörtök

800-1200

 
Péntek

800-1200