- Földhivatali Osztály

 

Az ügykatalógust ide kattintva érheti el.

 

Földhivatali Osztály

Osztályvezető: Dr. Simon Zoltán

6300 Kalocsa, Szent István király út 1.

Tel.: 78/795-076

Fax: 78/462-141

foldhivatal.kalocsa@bacs.gov.hu

 

Hétfő

800-1600

 
Kedd

800-1500

 
Szerda

800-1500

 
Csütörtök

800-1200

 
Péntek

800-1200

 
   

 

A Földhivatali Osztály eljár ingatlanügyi hatósági ügyekben. Feladata az ingatlan-nyilvántartási ügyek intézése, valamint az ingatlan-nyilvántartás vezetése. Vezeti a földhasználati, fölműves nyilvántartást, valamint a családi gazdaságok nyilvántartását. Végzi a földhasználati szerződések hatósági jóváhagyását. Az osztály feladatkörében kezeli az állami alaptérképeket, végzi az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban a változást eredményező vázrajzok átvizsgálását és záradékolását. Ellátja a telekalakítási eljárással kapcsolatos feladatokat. Elvégzi a földminősítési feladatokat, a művelési ág változásokkal kapcsolatos osztályba sorolásokat.


Letölthető nyomtatványok

http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/

 

Illetékességi terület


Bátya, Drágszél, Dunapataj, Dunaszentbenedek, Dunatetétlen, Dusnok, Fajsz, Foktő, Géderlak, Hajós, Harta, Homokmégy, Kalocsa, Miske, Ordas, Öregcsertő, Solt, Szakmár, Újsolt, Újtelek, Uszód

 

Ügykatalógus
Kalocsai Járási Hivatal Földhivatali Osztály KAB
6300 Kalocsa, Szent István király út 1. Googlemaps
Intézhető ügyek Elérhetőség

Tulajdonjog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása (termőföldre)

78/795-076

Tulajdonjog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása (belterületi ingatlanra) 78/795-076
Vagyonkezelői jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Haszonélvezeti jog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása (termőföldre) 78/795-076
Haszonélvezeti jog törlésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Használati jog, használat joga bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Földhasználati jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Jelzálogjog bejegyzésre irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Jelzálogjog törlésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom feljegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom törlésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Elővásárlási, vételi, visszavásárlási vagy eladási jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Elővásárlási, vételi, visszavásárlási vagy eladási jog törlésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Tartási és életjáradéki jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Tartási és életjáradéki jog törlésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Telki szolgalmi jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Végrehajtási jog bejegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Végrehajtási jog törlésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
A föld átruházására irányuló szerződés benyújtása tényének feljegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének feljegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Árverés kitűzése tényének feljegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Árverés kitűzése tényének törlésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Jogi jelleg feljegyzésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Épület feltüntetésére irányuló kérelem 78/795-076
Épület bontás átvezetésére irányuló kérelem 78/795-076
Épület rendeltetésének átvezetésére irányuló kérelem 78/795-076
Társasház nyilvántartásba vétele iránti kérelem 78/795-076
Szövetkezeti ház nyilvántartásba vétele iránti kérelem 78/795-076
Telekalakítás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Művelési ág változás átvezetése iránti kérelem 78/795-076
Önálló épület feltüntetése iránti kérelem 78/795-076
Jogosult adataiban történt változás átvezetése iránti kérelem 78/795-076
Hiteles tulajdoni lap másolat szolgáltatás iránti kérelem 78/795-076
Kérelem a tulajdoni lap adataiba történő betekintéshez 78/795-076
Iratmásolat szolgáltatás iránti kérelem 78/795-076
Hiteles térképmásolat (helyszínrajz) szolgáltatás iránti kérelem 78/795-076
Hiteles földhasználati lap szolgáltatás iránti kérelem 78/795-076
Földhasználati összesítő szolgáltatása iránti kérelem 78/795-076
Földkönyv szolgáltatás iránti kérelem 78/795-076
Természetes személy földművesként való nyilvántartásbavételi iránti kérelem szakirányú képzettségen alapulóan 78/795-076
Természetes személy földművesként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem őstermelői tevékenységen alapulóan 78/795-076
Mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem 78/795-076
Újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem 78/795-076
Földművesként nyilvántartott személy adataiban történt változás bejelentése 78/795-076
Mezőgazdasági termelőszervezetként nyilvántartásba vett szervezet adataiban történt változás bejelentése 78/795-076
Földhasználati nyilvántartásba vétel iránti kérelem 78/795-076
Földhasználati nyilvántartásból törlés iránti kérelem 78/795-076
Földhasználóként nyilvántartásba vett személy adataiban történt változás bejelentése 78/795-076
Termőföld végleges más célú használatának engedélyezésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Termőföld időleges más célú használatának engedélyezésére irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Engedély nélküli más célú hasznosítási eljárás megindítása 78/795-076
Újrahasznosítási eljárás megindítása 78/795-076
Művelési ág változás bejelentése 78/795-076
Földminősítési eljárás megindítása 78/795-076
A föld haszonbérletének hatósági jóváhagyására irányuló eljárás megindítása 78/795-076
Hatósági jóváhagyás iránti eljárás megindítása a haszonbérleti szerződésnek nem minősülő földhasználati szerződésnek, a haszonbérleti szerződés módosításának, valamint az olyan haszonbérleti szerződésnek, melynek létestése során nem áll fenn előhaszonbérleti jog 78/795-076
Őstermelők nyilvántartásba vétele iránti eljárás 78/795-076
Őstermelő nyilvántartásból törlése iránti eljárás 78/795-076
Családi gazdaság nyilvántartásba vétele iránti eljárás 78/795-076
Családi gazdaság nyilvántartásból törlése iránti eljárás 78/795-076
Felmérési, térképezési és területszámítási hiba kijavítására indult eljárás 78/795-076
Telekalakítási engedélyezési eljárás 78/795-076
Földmérési és térképészeti adatok szolgáltatása iránti kérelem 78/795-076
Változási vázrajz vizsgálata és záradékolása iránti eljárás 78/795-076