- Építésügyi Osztály

 


 

Építésügyi Osztály

Osztályvezető: Schneider Márton

6300 Kalocsa, Városház u. 1.

Tel.: 78/795-229 – építéshatóság

         78/795-232 – építésfelügyelet

         78/795-234 – osztályvezető

E-mail: epitesugy.kalocsa@bacs.gov.hu

 

Hétfő

800-1630

 
Kedd

800-1630

 
Szerda

800-1630

 
Csütörtök

800-1200

 
Péntek

800-1200

 
   

 

Illetékességi területe:

Kalocsai, Kiskőrösi és Kunszentmiklósi járásokra kiterjedően


Az osztály építésügyi hatósági hatáskörében ellátja:

 • - A Kormány által rendeletben kiemelt jelentőségű ügyben induló építésügyi hatósági engedélyezési eljárások lefolyatását,  
 • - Összevont telepítési eljárások lefolytatását,  
 • - Ha az integrált eljárásban építésügyi hatósági eljárás is lefolytatásra kerül, akkor a külön jogszabály szerinti közreműködő vagy társhatósági feladatokat,           
 • - A kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések megtétele és a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő építésügyi hatósági ügyek lefolytatását, 
 • - A magyar történelem kiemelkedő jelentőségű helyszínein lévő, a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint az állam kizárólagos tulajdonába tartozó építmények vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlék együttesek, valamint az országos jelentőségű kulturális és sport rendeltetésű építmények telkére, valamint az azok közvetlen környezetébe tartozó telkekre vonatkozóan az ott megvalósítandó közérdekű beruházások építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak lefolytatását,           
 • - Azokban az ügyekben, amelyekben a járásszékhely település jegyzőjeként eljáró általános építésügyi hatóság székhelye szerinti önkormányzat, annak szerve vagy polgármestere az eljárásban hozott határozattal jogosulttá vagy kötelezetté válhat, vagy az eljárás tárgyával összefüggő kötelezettséget vállal, vagy ellenérdekű ügyfél, építéshatósági eljárások lefolytatását,
 • - A műemlékek kivételével a jókarbantartási kötelezési eljárással kapcsolatos kötelezési eljárások lefolytatása,
 • - Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység szabálytalan megkezdésével és végzésével kapcsolatos fennmaradási engedélyezési eljárások lefolytatása.


Az osztály építésfelügyeleti hatósági hatáskörében ellátja:

 • - Építésrendészeti ellenőrzést és eljárások lefolytatását a szabálytalan építési tevékenységek tekintetében,
 • - Az építőipari kivitelezési tevékenységek helyszíni és elektronikus építési naplóban történő távoli elérésű ellenőrzését, melynek keretében ellenőrzi a szakszerűséget, jogszerűséget és a résztvevők jogosultságát. A megtartott ellenőrzés alapján, jogsértés esetén szankciót állapít meg (építésfelügyeleti intézkedést tesz, építésfelügyeleti bírságot szab ki, megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóságot, kamarát),    
 • - Az egyszerű bejelentés alapján megvalósuló lakóépület építésekkel, illetve bővítésekkel kapcsolatosan készenlétbe helyezett elektronikus építési napló alkalmazásban teljes körű ügyintézést, így az egyszerű bejelentés alapján megvalósított épületek elkészültét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását.