Változások a szociális törvényben - új pénzbeli ellátás, a gyermekek otthongondozási díja

A szociális törvény 2019. január 1. napjától módosult, új pénzbeli ellátás került bevezetésre.

 

 

Ezen ellátás elsődlegesen annak a szülőnek állapítható meg, aki önellátásra képtelen gyermekét látja el. Más akkor veheti csak igénybe, ha korábban a szülőnek megállapították a jogosultságát és – törvényben meghatározott okok miatt -  a gyermek tartós és állandó gondozását nem tudja ellátni. Ezen utóbbi esetben fontos, hogy a hozzátartozónak a gyermekkel közös háztartásban kell élnie.

 

Az ellátás kiskorú és nagykorú gyermek esetén egyaránt megállapítható, tehát a gyermek életkora nem befolyásoló tényező.

 

Aki 2018.12.31. napján végleges döntés alapján ápolási díjra jogosult gyermeke ápolása, gondozása címén, annak hivatalból – a jogosultsági feltételek vizsgálata nélkül – megállapítjuk a gyermekek otthongondozási díját. Ezen ügyfelek esetén a jogosultsági feltételek vizsgálatára 2019.07.01. napja és 2019.12.31. napja között kerül sor.

 

Az ellátás bruttó összege várhatóan havi 100.000,-Ft, melyből 10% nyugdíjjárulék kerül levonásra. Ez az összeg független a gyermek életkorától.

 


Ápolási díj


Az ápolási díjra való jogosultsági feltételek vizsgálata során az állandó és tartós ápolási, gondozási igény vizsgálatát szakértő végzi, a háziorvosi igazolás csak arra vonatkozik, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg. A szakértőt a hivatal rendeli ki és annak költségét is viseli.

 

A törvény alapján bővül a hozzátartozónak tekintendő személyek köre, így az ápolási díjat feltételezhetően szélesebb kör tudja majd  igénybe venni.

 

Az ápolási díj összege 15 %-kal emelkedik, amelyből továbbra is 10% nyugdíjjárulék kerül levonásra.


 

Változás az altív korúak ellátása megállapítása terén


A törvény szerint, ha az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetése az ügyfél kérelmére történik, úgy új kérelem a döntés véglegessé válásától számított 30 napot követően nyújtható be és a hivatalnak vizsgálnia kell, hogy az ügyfél a kérelem benyújtását megelőző egy évben eleget tett-e a 30 napos kötelezettségének, kivéve , ha az új kérelem alapján egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesz jogosult.

 

Bővebb információ a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal Kormányablak Osztályánál kérhető ügyfélfogadási időben, vagy Mélykúton Kopcsekné dr. Dora Éva ügysegédnél pénteki napokon kérhető ügyfélfogadási időben.

 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Jánoshalmi Járási Hivatala