Változás az értesítési cím rendszerében

2021. július 1.-től a személyiadat- és lakcímnyilvántartás az értesítési címet nem tartja nyilván.

 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása eredményeként ezen időponttól nem lesz lehetőség az értesítési cím bejelentésére, a címjogosult és a postafiók bérlőjének a cím (címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását tiltó nyilatkozatának, valamint a címjogosult értesítési cím bejelentéséről szóló értesítés kérésével összefüggő nyilatkozatának megtételére.

 

A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő érvényes értesítési címek, nyilatkozatok 2021. július 1. nappal hivatalból érvénytelenítésre kerülnek.

 

 

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)