Üzlettel rendelkező vállalkozások figyelmébe!

 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény  17/A. §(1) bekezdés értelmében a vállalkozás köteles a fogyasztót tájékoztatni

 

a) a székhelyéről,

b) a panaszügyintézés helyéről, ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével,

c) a panaszkezelésnek az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint

d) a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás 17/B. § szerinti ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

 

Ugyanezen jogszabályhely (1a) bekezdése szerint a tájékoztatásnak fogyasztói jogvita esetén ki kell terjednie a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez való fordulás lehetőségére, valamint tartalmaznia kell a békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címét. A békéltető testületekről történő tájékoztatási kötelezettséget világosan, érthetően és könnyen elérhető módon kell teljesíteni, internetes honlappal rendelkező vállalkozás esetén, a honlapon, honlap hiányában az általános szerződési feltételekben, általános szerződési feltételek hiányában pedig külön formanyomtatványon.

 

Üzlettel rendelkező vállalkozás esetén a tájékoztatást jól láthatóan és olvashatóan kell megadni, és kifüggeszteni.

 

A fentiekben megfogalmazottak miatt kérjük az üzlettel rendelkező vállalkozásokat, hogy szíveskedjenek a panaszkezeléssel kapcsolatos tájékoztatójukat a fenti változások figyelembevételével módosítani, és erről a vásárlókat, fogyasztókat tájékoztatni.

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)