Ülésezett a Helyi Védelmi Bizottság

Ülésezett a Helyi Védelmi Bizottság

 

2013. január 1-től minden járásban megalakultak a Helyi Védelmi Bizottságok, így Jánoshalmán is. Elnökük a Honvédelmi törvény alapján a Járási Hivatal vezetője, akinek katasztrófavédelmi és honvédelmi elnökhelyettese van, ők szakemberek a saját területükön és nem a Járási Hivatal állományába tartoznak, csak szükség esetén segítik a munkát.

A Helyi Védelmi Bizottság legfontosabb feladatai: A jánoshalmi járás területén (Jánoshalma, Mélykút, Borota, Kéleshalom, Rém települések) irányítja és összehangolja a honvédelmi felkészítés és a katasztrófák elleni védekezés feladatainak végrehajtását. Részletes munkáját a katasztrófavédelemre és a honvédelemre vonatkozó jogszabályok valamint a saját Szervezeti és Működési Rendje tartalmazzák, tevékenységét a Kecskeméten működő Megyei Védelmi Bizottság irányítja. A HVB megalakulása óta rendszeresen ülésezett, országos honvédelmi és katasztrófa védelmi gyakorlatokban vett részt. Az üléseken részt vesznek a járás polgármesterei, önkormányzatok képviselői is.

A járás önkormányzatai a saját közigazgatási területükön továbbra is ellátják a katasztrófa védelmi feladatokat.

A Helyi Védelmi Bizottságnak 3 munkacsoportja alakult:

 -  honvédelmi munkacsoport

 -  katasztrófavédelmi munkacsoport ( tagjai a települések delegáltjai )

 -  vezetést támogató munkacsoport

A Bizottság legutóbbi ülésére 2014. december 9-én került sor, ahol Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna elnök a Helyi Védelmi Bizottság előző év munkájáról szóló beszámolót adott elő, ezt követően Dudás Sándortól tájékoztatást hallottak a jelenlévők a Magyar Közút Nonprofit Zrt. téli út üzemeltetéséről a Jánoshalmi Járás területén.

Három katasztrófa védelemmel kapcsolatos előadás is elhangzott: Beszámoló a rendkívüli téli időjárásra való felkészülésről, Tájékoztató a katasztrófavédelmi közösségi szolgálat helyzetéről valamint az Önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek felkészítése című. Mindhárom napirend esetében előadó volt Kiss Zoltán tű. alezredes a HVB katasztrófavédelmi elnökhelyettese.

A Vízelvezető rendszerek, befogadó csatornák állapotáról Röckl Miklós az ADUVIZIG képviselője adott tájékoztatást, míg a jánoshalmi járást érintő állategészségügyi helyzetet Dr. Vass István állatorvos ismertette.

Jánoshalma, 2014-12-12.

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala