Tisztelt fogyasztók! Vásároljanak körültekintően!

 

A fogyasztóvédelem egyik fontos területe a fogyasztókkal szembeni tájékoztatási kötelezettség teljesítése. Az értékesítésre kínált termék, illetve a nyújtott szolgáltatás fajtájától függetlenül a fogyasztó számára biztosítani kell annak lehetőségét, hogy legkésőbb a vásárlás alkalmával, tudomást szerezhessen a megvásárolni kívánt termék egység-, és eladási áráról annak érdekében, hogy minden esetben megalapozott döntést hozhasson, továbbá esetlegesen össze tudja hasonlítani az azonos, de különböző kiszerelési egységű termékek árát.

Hasonlóan így a szolgáltatások esetében is, a fogyasztót tájékoztatni kell a szolgáltatások díjáról, illetve - ha az nem határozható meg előre – a díj kiszámításának módjáról. Amennyiben a szolgáltatás nyújtásának és megrendelésének a helye megegyezik, akkor a szolgáltatásnyújtás helyén, egyéb esetben pedig a szolgáltatás megrendelésekor köteles a szolgáltató az ártájékoztatás hozzáférését biztosítani a fogyasztók számára.

Egy esetleges későbbi minőségi kifogás sikeres érvényesítése érdekében, mindenképpen őrizzük meg a nyugtát, számlát, amit a vásárláskor kaptunk.

Kötelező jótállás - (1 év) - alá eső termékek esetében, a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet melléklete szerint, de a teljesség igénye nélkül pl.: napszemüveg, porszívó, turmixgép, autóalkatrész, elektronikai cikk, óraszíj stb., természetesen termékenként 10.000,- Ft értékhatár felett, a vásárlástól számított 3 munkanapon belül!!! érvényesíthetjük csereigényünket, ha a termék hibája a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kereskedő nem hivatkozhat arra, hogy a terméket javítani is tudná. Fontos megjegyezni, hogy hibátlan terméket a kereskedő nem köteles visszavenni kivéve, ha ezt a lehetőséget mégis biztosítja az üzlet számunkra, de ilyen esetben is már a vásárláskor érdeklődjünk a feltételekről.

Jótállás esetén az eladó a termék mindazon hibája miatt helytállni köteles, amely a jótállás időtartamán belül merül fel. Nem kell helytállnia, ha bizonyítja például azt, hogy a termék hibája a nem rendeltetésszerű használatra, a helytelen kezelésre vagy tárolásra, vagy akár erőszakos külső behatásra, illetve elemi kárra vezethető vissza.

 

Mire figyeljünk internetes vásárlás esetén?

A tájékozódás, a szórakozás és természetesen a vásárlás is egyre gyakrabban történik a világhálón keresztül. Az internetes áruházak alkotják a kiskereskedelmi értékesítési csatornák legnépszerűbb irányait. Érdemes figyelnie annak érdekében, hogy ne csak az „ökolábnyoma” legyen kisebb, hanem a kiadásai és bosszúságai is csökkenjenek.

A távollévők között kötött ügyletek ugyanakkor nemcsak előnyökkel (kényelem, kedvezőbb árak, kínálati bőség, kötetlen nyitva tartás stb.) járnak a fogyasztók számára, hanem bizonyos mértékű kockázattal is, amelyet a jogszabályokban foglalt rendelkezések hivatottak ellensúlyozni, melyek alapján:

 A vállalkozó köteles honlapján a fogyasztókat tájékoztatni többek között a vállalkozás (cég)nevéről és címéről (székhelyéről), és ha azzal rendelkezik, akkor az elektronikus levelezési címéről, telefonszámáról és faxszámáról, a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről, a terméknek, illetve szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló áráról (díjáról) és az összes járulékos költségről, (pld: a fuvardíjról, szállítási vagy postaköltségről), továbbá a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről, a vállalkozás panaszkezelési módjáról, a kellékszavatosságra, termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség fennállásáról, az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatásokról, a jótállás fennállásáról, annak feltételeiről, a szerződéskötés lépéseiről, a termék kézhezvételétől számított 14 napon belüli elállási jogról, valamint a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, az illetékes testület elérhetőségéről is tájékoztatni.

 

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatalának Kormányablakában fogyasztóvédelmi ügyekben is tájékozódhat!