Tanácskozás a jövő évi közfoglalkoztatásról a Járási Hivatalban

 

 

A Jánoshalmi Járási Hivatal 2016 november 9–én tájékoztatót tartott a jánoshalmi járás önkormányzati vezetőinek, mint közfoglalkoztatóknak a 2017 évi járási startminta programok tervezési lehetőségeiről és az ezzel kapcsolatos határidőkről.

 

A Belügyminisztérium a kedvezményezett térségek, valamint a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések önkormányzatai részére mintaprogramokat indított a 2011. évtől kezdődően. A járási startmunka mintaprogramok alapjaiban a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok mintaprogrammá nyilvánított típusai, de speciális, a települések fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátására irányulnak,
2017. évben 8 programelem működtetése valósulhat meg.

 

Ezek a feladatok (programelemek) két fő csoportra bonthatóak: 


 Értékteremtő programok: mezőgazdasági programok, valamint a helyi sajátosságokra épülő programok.
Az értékteremtő programok legnagyobb részben a mezőgazdasági programokat tartalmazzák, melyekben a települések növénytermesztéssel foglalkoznak alapvetően.


A helyi sajátosságokra épülő programelem a települések helyi lehetőségeit, adottságait figyelembe véve biztosítanak munkát a közfoglalkoztatottaknak. Ennek során általában valamilyen termék előállítása (pl.: drótháló, szerszámnyél, térkő, kültéri bútorok, stb.) történik meg. Az értékteremtő programok tevékenysége az önfenntartás felé mutat, a megtermelt javak felhasználhatók a közétkeztetésben, a termelés támogatása, fejlesztése elősegíti a szociális szövetkezetek létrehozását, mely a helyi lakosok nyílt munkaerőpiacra történő kivezetésének egyik célja, megoldása lehet. 

 

 Szociális programelemek: belvízlevezetés, mezőgazdasági utak karbantartása, belterületi úthálózat karbantartása, illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, bio- és megújuló energia felhasználás.


A szociális programelemek olyan, kvázi „szociális foglalkoztatást” valósítanak meg, melyek nem a klasszikus értelemben vett értékteremtés köré csoportosulnak, hanem a település élhetőbbé tételére irányulnak, olyan karbantartási, állagmegóvási feladatokat tartalmaznak, melyek különösebb szakképzettség nélkül is elvégezhetőek, beruházási költségigényük mérsékeltebb a mintaprogramokéhoz viszonyítva.

 

 

Az önkormányzatok vezetői a tanácskozáson átvett írásbeli segédlet segítségével megkezdhetik a jövő évre vonatkozó tervező munkát, a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya tervezés közben felmerülő kérdéseikre bármikor szívesen válaszol.

 

Jánoshalma, 2016. november 28.

 

                                                                       BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala