Tájékoztató munkáltatók részére a TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések elnevezésű munkaerőpiaci programról

Az Európai Szociális Alap (ESZA) célkitűzése, hogy csökkentse a tagországok munkanélküliségét. A TOP-5.1.2-15 programok személyre szabott szolgáltatásokkal, támogatási formákkal kívánják elérni a munkaerőpiacra való be-, illetve visszajutást.

 

A programban meghatározott munkaerő-piaci tevékenységekbe az adott térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek, inaktívak, valamint a közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerőpiacra visszavezethetők vonhatóak be.

A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek: Alacsony iskolai végzettségűek, pályakezdő álláskeresők, 50 év felettiek GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, minimum 3 hónapja regisztrált álláskeresők.

 

Elhelyezkedést segítő támogatás, bértámogatás nyújtása.

A foglalkoztatás bővítő bértámogatás időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett. A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 70%-a.

 

Munkatapasztalat-szerzést elősegítő, bérköltség-támogatás nyújtása

A támogatás időtartama legfeljebb 90 nap lehet. A támogatás mértéke a résztvevő munkabére és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a, vagy legfeljebb 8 havi bérköltség-támogatás 4 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel .

 

A támogatás időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett. A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a.

 

A támogatási kérelmeket a foglalkoztatást megelőzően a munkaerő-piaci program célcsoportjába tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye, vagy ennek hiányában értesítési címe szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályához kell benyújtani, amely a támogatásról mérlegelési jogkörben dönt.

Támogatásban a munkáltató akkor részesülhet a munkaerő-piaci programból, ha az abban résztvevő álláskeresőt munkaviszony keretében foglalkoztatja, teljes munkaidőben.

 

 

A támogatás iránt érdeklődni lehet a járási hivatal foglalkoztatási osztályán:

 

6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12 sz. alatt, illetve a 77/ 795-023-as telefonszámon.


 

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)