TÁJÉKOZTATÓ az Európai Unió támogatásával megvalósuló "Megváltozott munkaképességű emberek támogatása" elnevezésű kiemelt projektről

 

 

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által megvalósított EFOP-1.1.1-15 számú, „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű kiemelt projekt elsődleges célja a korábbi tapasztalatok hasznosításával a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci integrációjának elősegítése foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtásával és munkaerő-piaci aktív eszközök alkalmazásával.

 

A program keretében megtörténik a programrésztvevők, potenciális munkavállalók felkészítése, hogy képessé váljanak a nyílt munkaerő-piacra történő be-, illetve visszalépésre. Segítséget nyújtunk a megmaradt képességekhez igazodó, annak megfelelő munkakör feltérképezésében, kiválasztásában, a munkavállalói és a foglalkoztatói igények, érdekek összehangolásában és a foglalkoztatók megváltozott munkaképességű munkavállalók befogadására való felkészítésében.

 

A program megvalósítására az Emberi Erőforrások Fejlesztése Operatív Program 1.1. intézkedése keretében az Európai Szociális Alap és a nemzeti társfinanszírozás által biztosított forrás használható fel.

 

Célcsoportok

A projekt közvetlen célcsoportját azon megváltozott munkaképességű emberek alkotják, akik a 7/2012. (II.14.) NEFMI rendelet alapján elvégzett komplex minősítés szerint B1, B2, C1, C2, D, E kategóriákba tartoznak. A megváltozott munkaképességű személynek a projektbe való bevonást megelőzően jelentkeznie kell a megyei kormányhivatalok I. fokú Rehabilitációs Hatóságánál.

 

A sikeres elhelyezkedés és a tartós foglalkoztatás érdekében a projekt segítséget és támogatást nyújt a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása terén még tapasztalattal nem rendelkező foglalkoztatók számára.

 

A program által nyújtható szolgáltatások, támogatások

A program keretében, széleskörű, egyénre szabott komplex foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások és mentori szolgáltatás igénybevételére van lehetőség.

 

Támogatás nyújtható a képzésben való részvételhez, új szakképzettség, szakmai ismeret megszerzéséhez.

(Képzési támogatásban nem részesülhet az a célcsoporttag, aki a TÁMOP 1.1.1-12/1, TÁMOP 5.3.8-11/A.1, TÁMOP-5.3.8.A2-13/1 konstrukciók keretében képzésben részesült és a képzést sikeresen elvégezte, kivéve, ha a képzés sikeres befejezésétől számított két év eltelt.)

 

Elhelyezkedéséhez foglalkoztatást elősegítő bér- illetve bérköltség-támogatást nyújtható. (Támogatott foglalkoztatásban nem részesülhet az a célcsoporttag, akivel összefüggésben a TÁMOP 1.1.1-12/1, TÁMOP 5.3.8-11/A.1, TÁMOP-5.3.8.A2-13/1 konstrukciók keretében 6 hónapot meghaladó időtartamban bérköltség támogatás került támogatásra.)

Lehetőség van önfoglalkoztatóvá válást elősegítő támogatás nyújtására is.

 

Kérjük, hogy az EFOP irodában történő megjelenése során az első alkalommal hozza magával:

  • Ellátást megállapító határozatát,
  • Szakértői bizottság szakvéleményét, vagy szakhatósági  állásfoglalását,
  • Rehabilitációs tervét, amennyiben rendelkezik azzal,
  • Rehabilitációs kártyáját, amennyiben rendelkezik azzal.

 

Amennyiben érdeklődik vagy részt kíván venni programunkban, kérjük további információért keresse fel az Önhöz legközelebb eső irodánkat!

 

Az EFOP-1.1.1-15 program irodáinak elérhetősége:                                             

 

Megyei irodáink címe

Elérhetősége

6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 14.

76/889-180; mobil: 70/640 51 54; 70/640 51 56

6500 Baja, Eötvös u. 6/A

79/200-131; mobil: 70/640 51 48

6300 Kalocsa, Szt. István kir. út 36-38.

78/600-721; mobil: 70/640 51 46