Tájékoztató az előzetes jognyilatkozat jogintézményéről

 

Az új Polgári Törvénykönyv, valamint a gondokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény és a 16/2014. (III.13.) KIM rendelet bevezette az előzetes jognyilatkozatok regisztrációjával kapcsolatos – járásbíróságok hatáskörébe tartozó – új nemperes eljárást és rendelkezik e jognyilatkozatok nyilvántartásának felállításáról is. A gyámhivatalokra vonatkozó eljárási szabályokat a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet tartalmazza.


Előzetes jognyilatkozat lényege:

A nagykorú cselekvőképes személy cselekvőképességének jövőbeli korlátozása esetére rendelkezhet arról; ki legyen, vagy ki nem lehet a gondnoka, egyes személyi és vagyoni ügyeiben a gondnok miként járjon el, kiskorú gyermeke számára a gyámnevezésről, vagy a gyámságból való kizárásról, továbbá az előzetes jognyilatkozat szempontjából jelentőséggel bíró egyéb tényekről és nyilatkozatokról.

 

Az előzetes jognyilatkozat megtételének helye:

A kérelmet a nyilatkozatot tevő személy

  • közokiratban foglaló közjegyzőnél,
  • az ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban, vagy
  • a gyámhivatalban személyesen teheti meg. Az utóbbi esetben a hatóság jegyzőkönyvben rögzíti az előzetes nyilatkozatot tevő személy nyilatkozatát.

 

Nyilvántartási rendszer:

Az előzetes jognyilatkozatban foglaltakat be kell jegyezni az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába. A bejegyzés elmaradása az előzetes jognyilatkozat érvényességét nem érinti. Az előzetes jognyilatkozat nyilvántartásba való bejegyzése illetékköteles, amelynek költségét az előzetes jognyilatkozatot tenni kívánó személynek kell viselnie. Az előzetes jognyilatkozat hatálybalépéséről a bíróság a cselekvőképesség korlátozásáról szóló ítéletében rendelkezik.

 

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal