Tájékoztató az elektronikus ügyintézési lehetőségekről

Webes Ügysegédben Intézhető ügyek

A Webes ügysegéd alkalmazás célja az ügyfelek és a hatóság adminisztratív terheinek csökkentésének érdekében teljes körű elektronikus ügyintézés megvalósítása.

 

Elérhetősége: https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged

 

 

Az elérhető szolgáltatásokról és a használatukról részletes tájékoztató megtalálható az alábbi linken:

https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/Tajekoztato.xhtml

 

A Webes Ügysegéd felületén az alábbi elektronikusan indított ügyek kezdeményezésére és nyomon követésére van lehetőség.

 

Erkölcsi bizonyítvány

- hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése

- a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiteles kiadásának ellenőrzése

- a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatokkal kapcsolatos tájékoztatás

Jármű igazgatás

- tulajdonos váltás bejelentése

- ideiglenes kivonás

- ideiglenes kivonásból történő visszahelyezés

- gépjárműadat lekérdezés

Rendelkezési Nyilvántartás

- hivatalos ügyek intézésére a Rendelkezési Nyilvántartásban szereplő ügytípusokban meghatalmazások adása

- rendelkezés arról, hogy ügyintézései során milyen formában (telefon, e-mail, postai út) szeretné az ügyfél a kapcsolatot tartani

Személyazonosító igazolvány elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentése

- Lehetőség van elektronikus úton bejelenteni kártyaformátumú személyazonosító igazolvány elvesztését, eltulajdonítását és megsemmisülését.

Útlevél

- magánútlevél, szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének bejelentése és az ilyen útlevél pótlása iránti kérelem benyújtása

- második magánútlevél iránti kérelem benyújtása

- meglévő útlevél igénylés gyorsítása

Külföldi letelepedés

- külföldön történő letelepedési szándék bejelentése (magyar állampolgárok részére, amennyiben a magyar lakcímüket kívánják megszüntetni, külföldön élő magyar állampolgárként kívánják magukat bejelenteni illetve külföldi lakóhelyüket kívánják bejelenteni)

Külföldi lakcím változás

- külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakóhely változásának bejelentése

SZL adatletiltás

- Lehetőség van megtiltani, hogy személyes adatokat a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból marketing, illetve kutatási célokra kiadják. A tiltás feloldása is ebben az ügytípusban végezhető el.

Szállásadói nyilatkozat

- A lakás tulajdonosa, haszonélvezője (szállásadó) itt nyilatkozhat arról, hogy a lakásába történő lakcímbejelentéshez személyesen vagy elektronikusan kíván hozzájárulni.

Anyakönyvi kivonat kiállítása

- születési/házassági anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem

Tájékoztatás a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt saját adatokról

- A magánszemélyek elektronikus formában tájékoztatást igényelhetnek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nyilvántartott saját aktuális adataikról.

Egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek

- Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése

- Egyéni vállalkozással kapcsolatos adatváltozás bejelentése

- Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése

- Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatása

- Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése

- Egyéni vállalkozói igazolvány igénylés

- Egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos események bejelentése

- Hatósági bizonyítvány igénylése egyéni vállalkozásról

Parkolási igazolvány

- Magánszemélyek részére kiadott parkolási igazolvány pótlása

- Magánszemélyek részére kiadott parkolási igazolvány cseréje

Okmánystátusz lekérdezés

- Lehetőség van gyorsan és egyszerűen tájékozódni az igényelt okmány (pl. személyazonosító igazolvány, vezető engedély, útlevél) gyártási állapotáról.

Okmányérvényesség ellenőrzése

- Tájékoztatás személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartásából az okmány (pl. személyazonosító igazolvány, vezető engedély, útlevél) érvényességéről

Értesítési cím

- bejelentése

- módosítása

- megújítása

- törlése

- bejelentésének előzetes tiltása vagy az előzetes tiltás visszavonása

- bejelentéséhez kapcsolódó nyilatkozat megtétele, visszavonása vagy módosítása

- értesítés csomag létrehozása, módosítása vagy visszavonása

Adatváltozásról értesítés küldése

Lehetőség van a szolgáltatáshoz csatlakozott szervek esetében kérelmezni, hogy a Belügyminisztérium által kezelt közhiteles nyilvántartásokkal összefüggő adatváltozás esetén a Belügyminisztérium küldjön az adatváltozásról értesítést a csatlakozott szerveknek.

 

A Webes Ügysegéd használatának általános feltételei

A Webes Ügysegédben azonosítás nélkül az alábbi szolgáltatásokat vehetők igénybe:

- Hatósági erkölcsi bizonyítvány érvényességének ellenőrzése,

- Külföldi lakóhelyváltozás bejelentése,

- Okmánystátusz lekérdezés,

- Okmányérvényesség ellenőrzés.

 

A fentieken fel nem sorolt a szolgáltatásokat a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül

- vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,

- vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval lehet igénybe venni.

 

Ügyfélkapu-regisztrációt igényelhető

- személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton,

- elektronikus úton a 2016. január 1-jét követően kiállított új személyazonosító igazolvánnyal az ugyfelkapu.gov.hu webes felületen.

 

Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Elektronikus fizetés

Amennyiben az adott eljárás illeték- vagy díjköteles, rendelkeznie kell pénzintézeti folyószámlával, amelyről az eljárás díját vagy illetékét kiegyenlítheti.


Tisztelt Ügyfelünk!

Használják bátran a fenti szolgáltatásokat!

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal