Tájékoztató az elektronikusügyintézési lehetőségekről

 

Webes Ügysegédben Intézhető ügyek

 

A Webes ügysegéd alkalmazás célja az ügyfelek és a hatóság adminisztratív terheinek csökkentésének érdekében teljes körű elektronikus ügyintézés megvalósítása.

 

Elérhetősége: https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged

   

 

 


Az elérhető szolgáltatásokról és a használatukról részletes tájékoztató megtalálható az alábbi linken:

https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/Tajekoztato.xhtml

 

A Webes Ügysegéd felületén az alábbi elektronikusan indított ügyek kezdeményezésére és nyomon követésére van lehetőség.

 

Erkölcsi bizonyítvány

 • hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése
 • a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiteles kiadásának ellenőrzése
 • a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatokkal kapcsolatos tájékoztatás

Jármű igazgatás

 • tulajdonos váltás bejelentése
 • ideiglenes kivonás
 • ideiglenes kivonásból történő visszahelyezés
 • gépjárműadat lekérdezés

Rendelkezési Nyilvántartás

 • hivatalos ügyek intézésére a Rendelkezési Nyilvántartásban szereplő ügytípusokban meghatalmazások adása
 • rendelkezés arról, hogy ügyintézései során milyen formában (telefon, e-mail, postai út) szeretné az ügyfél a kapcsolatot tartani

 

Személyazonosító igazolvány elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentése

 • Lehetőség van elektronikus úton bejelenteni kártyaformátumú személyazonosító igazolvány elvesztését, eltulajdonítását és megsemmisülését.

Útlevél

 • magánútlevél, szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének bejelentése és az ilyen útlevél pótlása iránti kérelem benyújtása
 • második magánútlevél iránti kérelem benyújtása
 • meglévő útlevél igénylés gyorsítása

Külföldi letelepedés

 • külföldön történő letelepedési szándék bejelentése (magyar állampolgárok részére, amennyiben a magyar lakcímüket kívánják megszüntetni, külföldön élő magyar állampolgárként kívánják magukat bejelenteni illetve külföldi lakóhelyüket kívánják bejelenteni)

 

Külföldi lakcím változás

 • külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakóhely változásának bejelentése

SZL adatletiltás

 • Lehetőség van megtiltani, hogy személyes adatokat a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból marketing, illetve kutatási célokra kiadják. A tiltás feloldása is ebben az ügytípusban végezhető el.

 

Szállásadói nyilatkozat

 • A lakás tulajdonosa, haszonélvezője (szállásadó) itt nyilatkozhat arról, hogy a lakásába történő lakcímbejelentéshez személyesen vagy elektronikusan kíván hozzájárulni.

 

Anyakönyvi kivonat kiállítása

 • születési/házassági anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem

Tájékoztatás a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt saját adatokról

 • A magánszemélyek elektronikus formában tájékoztatást igényelhetnek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nyilvántartott saját aktuális adataikról.

 

Egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek

 • Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése
 • Egyéni vállalkozással kapcsolatos adatváltozás bejelentése
 • Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése
 • Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatása
 • Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése
 • Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése
 • Egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos események bejelentése
 • Hatósági bizonyítvány igénylése egyéni vállalkozásról

Parkolási igazolvány

 • Magánszemélyek részére kiadott parkolási igazolvány pótlása
 • Magánszemélyek részére kiadott parkolási igazolvány cseréje

Okmánystátusz lekérdezés

 • Lehetőség van gyorsan és egyszerűen tájékozódni az igényelt okmány (pl. személyazonosító igazolvány, vezető engedély, útlevél) gyártási állapotáról.

Okmányérvényesség ellenőrzése

 • Tájékoztatás személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartásából az okmány (pl. személyazonosító igazolvány, vezető engedély, útlevél) érvényességéről

Értesítési cím

 • bejelentése
 • módosítása
 • megújítása
 • törlése
 • bejelentésének előzetes tiltása vagy az előzetes tiltás visszavonása
 • bejelentéséhez kapcsolódó nyilatkozat megtétele, visszavonása vagy módosítása
 • értesítés csomag létrehozása, módosítása vagy visszavonása

 

Adatváltozásról értesítés küldése

 • Lehetőség van a szolgáltatáshoz csatlakozott szervek esetében kérelmezni, hogy a Belügyminisztérium által kezelt közhiteles nyilvántartásokkal összefüggő adatváltozás esetén a Belügyminisztérium küldjön az adatváltozásról értesítést a csatlakozott szerveknek.

 

A Webes Ügysegéd használatának általános feltételei

 
A Webes Ügysegédben azonosítás nélkül az alábbi szolgáltatásokat vehetők igénybe:

 • Hatósági erkölcsi bizonyítvány érvényességének ellenőrzése,
 • Külföldi lakóhelyváltozás bejelentése,
 • Okmánystátusz lekérdezés,
 • Okmányérvényesség ellenőrzés.

 

A fentieken fel nem sorolt a szolgáltatásokat a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül

 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval lehet igénybe venni.

 

Ügyfélkapu-regisztrációt igényelhető

 • személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton,
 • elektronikus úton a 2016. január 1-jét követően kiállított új személyazonosító igazolvánnyal az ugyfelkapu.gov.hu webes felületen.

 

Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton.

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.

Elektronikus fizetés

Amennyiben az adott eljárás illeték- vagy díjköteles, rendelkeznie kell pénzintézeti folyószámlával, amelyről az eljárás díját vagy illetékét kiegyenlítheti.