TÁJÉKOZTATÓ az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásokról

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás annak a személynek nyújtható:

  • aki álláskereső, a járási hivatal legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartja,
  • aki önmaga foglalkoztatását – munkaviszonyon kívüli tevékenységgel - egyéni vállalkozás keretében, társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjaként, őstermelőként oldja meg.

 

A vállalkozás indítását elősegítő támogatás formái:

a) pályázati úton 3 millió Ft-ig terjedő kamatmentes tőkejuttatás visszatérítendő és/vagy vissza nem térítendő formában,

b) kérelemre legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a jogszabályban meghatározott a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér 135.000 Ft összegéig terjedő, vissza nem térítendő támogatás,

c) kérelemre a vállalkozói tevékenység folytatásához és megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségei.

 

A tőkejuttatás az értékhatáron belül részben visszatérítendő, részben vissza nem térítendő formában is nyújtható.

 

Az a) és a b) pontban szereplő támogatások a megfelelő nyomtatványokon, együttesen és külön-külön is nyújthatóak.

Visszatérítendő és/vagy vissza nem térítendő kamatmentes tőkejuttatás nyújtása esetén a további feltételek:

  • a beruházás bruttó költségének legalább 20%-át elérő saját forrás megléte, továbbá
  • a támogatás – visszatérítendő támogatás esetén – visszatérítése, illetőleg kötelezettségszegés miatt történő visszafizetés esetére anyagi biztosíték megléte.

 

A b) pontban meghatározott támogatás a vállalkozóvá válás napjától kezdődően állapítható meg, így a támogatás folyósításának kezdő napja:

a) egyéni vállalkozás létrehozása esetén a vállalkozói nyilvántartásba vételének a napja,

b) mezőgazdasági őstermelői tevékenység esetén a mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiállítás napja. Mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatás feltétele, hogy a támogatást kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg és a kérelem benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal.

c) minden más vállalkozás esetében a vállalkozás cégjegyzékbe történő bejegyzésének, illetve a változásbejegyzésnek a napja.

 

Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály munkatársaihoz!

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala