TÁJÉKOZTATÓ a TOP 512 program keretében működő foglalkoztatást segítő támogatásokról munkáltatók részére

Az Európai Szociális Alap célkitűzése, hogy csökkentse a tagországok munkanélküliségét. Ennek a célnak egyik megvalósítási színtere a Terület- és településfejlesztési Operatív Program, mely a foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködéseket segíti.

 

A TOP 512 támogatással érintett célcsoportjai: az álláskereső hátrányos helyzetű személyek, a közfoglalkoztatottak és az inaktívak. A program szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek az alacsony iskolai végzettségűek, a 30 év alatti diplomás pályakezdő álláskeresők, az 50 év felettiek, GYED-ről, GYES-ről, GYET-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy jelenleg is e juttatásban részesülők vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett, a legalább 3 hónapja regisztrált álláskeresők, megváltozott munkaképességű személyek.

 

A nyújtott támogatások: elhelyezkedést segítő bértámogatás, bérköltség támogatás.

 

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások: támogatás mértéke szakképzettséget nem igénylő munkakör betöltése esetén legfeljebb bruttó 170 ezer forint/hó és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 70-100 %-a, szakképzettséget igénylő munkakör esetén legfeljebb bruttó 210 ezer forint/hó és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 70-100 %-a lehet, az alábbi formákban:

 

Bérköltség támogatás (legfeljebb 6+3 hó) esetén a támogatás időtartama: 6 hónap, mértéke a bruttó munkabér és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 70-100 %-a. A célcsoport továbbfoglalkoztatását legalább a támogatott időszak felével megegyező időtartamban szükséges biztosítani.

A bérköltség támogatásoknál feltétel, hogy a támogatott személy felvétele a vállalkozás/szervezet munkavállalói létszámának nettó növekedését eredményezze, a kérelem benyújtását megelőző 6 havi átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest. A támogatás „de minimis” támogatásként adható.

 

Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás (legfeljebb 6+3 hó) igényelhető, amennyiben nyilvántartott álláskeresőt kíván foglalkoztatni és a támogatott személy felvétele a vállalkozás/szervezet munkavállalói létszámának nettó növekedését eredményezi, a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest. A támogatás mértéke 6 hónapon keresztül a bruttó munkabérek és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 70 %-a. A célcsoport továbbfoglalkoztatását legalább a támogatott időszak felével megegyező időtartamban szükséges biztosítani. E támogatási forma azon cégeknek ajánlott, ahol a de minimis szabályok miatt a bérköltség támogatás nem adható.

 

A fent ismertetett foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatásokat abban az esetben kaphatják a munkáltatók, amennyiben az álláskeresők teljes vagy legalább napi 4 órát elérő részmunkaidős folyamatos foglalkoztatás megvalósul.

 

A támogatás iránt érdeklődni lehet a járási hivatal foglalkoztatási osztályán:

6440 Jánoshalma, Arany János u. 13.