TÁJÉKOZTATÓ a GINOP-5.2.1. projektről – IFJÚSÁGI GARANCIA RENDSZER

Az Ifjúsági Garancia Rendszer célja

 

Az Ifjúsági Garancia Rendszerben és a keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia munkaerő-piaci programban a résztvevők, azaz a 25 év alatti fiatalok, többféle támogatási eszköz felhasználásával segítségnyújtásban részesülnek, annak érdekében, hogy a munkaerőpiac aktív résztvevői váljanak.

 

Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon 25 év alatti fiatalok számára, akik sem nem tanulnak, sem nem dolgoznak, a foglalkoztatási szolgálat meghatározott időn (első körbe 6 hónapon, további programlépcsőkben már 4 hónapon) belül valamilyen konkrét lehetőséget ajánljon fel az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra.

 

A cél az, hogy a nem foglalkoztatott fiatalok minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül, illetve, hogy személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javításához. A szakképzetlen fiatalok esetében ez elsősorban azzal érhető el, ha visszatérhetnek a tanuláshoz, egy új lehetőséget kapnak a gazdaság igényeihez igazodó szakképesítés megszerzésére. A szakképzett fiatalok esetében a munkatapasztalat megszerzésére, illetve a versenyszférában történő elhelyezkedés segítésére szükséges helyezni a hangsúlyt.

 

A szándék az, hogy munkaerő-piaci program által nyújtottak segítségével javuljon a fiatal munkaerő-piaci helyzete, s mihamarabb megvalósulhasson a támogatás nélküli munkaerő-piaci integrációja.

 

Az Ifjúsági Garancia Rendszer célcsoportja

 

A 25 év alatti (15-24 év közötti) sem nem tanuló, sem nem dolgozó fiatalok.

E célcsoportba tehát mindazon fiatalok beletartoznak, akik a fenti jellemzőkkel bírnak, akkor is, ha álláskeresőként vagy egyéb módon nyilvántartottak az állami foglalkoztatási szervnél, illetve akkor is, ha annak nyilvántartásában semmilyen módon nem szerepelnek még.

 

A célcsoportot hármas bontással kezeli a program:

 • kevesebb, mint 6 hónapja munkanélküli 25 év alatti (15-24 közötti) fiatalok,
 • legalább hat hónapja munkanélküli  25 év alatti (15-24 közötti) fiatalok,
 • 25 év alatti (15-24 év közötti) inaktív fiatalok.

 

Az Ifjúsági Garancia Rendszer támogatási eszközei

 

Képzési támogatások:

 • ügyfél képzésben való támogatása (100 %),
 • utazási támogatása,
 • keresetpótló juttatás támogatása.

 

Foglalkoztatási támogatások:

 • bérköltség-támogatás: a munkabér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100 százalékos támogatása.
 • A támogatás 90 napra, továbbá 6+3 illetve 10+5 hónapra állapítható meg célcsoporttól függően.
 • bértámogatás: munkabér és járuléka legfeljebb 70 %-nak megfelelő összeghatárig állapítható meg legfeljebb 8 hónap lehet, 4 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett.
 • vállalkozóvá válási támogatás: A vállalkozóvá váló programba bevont álláskereső részére a minimálbér összegének megfelelő, legfeljebb 6 hónap időtartamig havonként folyósított támogatás állapítható meg.
 • utazási támogatás: a programban résztvevő, és az őt foglalkoztató munkaadó részére, a támogatott foglalkoztatás teljes időtartama (bértámogatás, bérköltség támogatás) alatt megtéríthető a munkába járással kapcsolatos helyközi utazási költség. Az utazási költségek támogatásának mértéke a felmerülő utazási költségek 100%-a.


 A támogatások részleteiről érdeklődni lehet a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán Jánoshalma, Kölcsey u. 12 sz. alatt.

  

Jánoshalma, 2018-04-24.

 

                                                                     BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal