Tájékoztatás álláskeresőknek

A világméretű koronavírus járvány következtében egyre többen válhatnak álláskeresővé. Rövid tájékoztatónkban bemutatjuk az általános tudnivalókat és a legfontosabb teendőket. Ki jogosult álláskeresési járadékra? Hová kell fordulni?Álláskeresési járadék


Álláskeresési járadékot az a – lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalnál – regisztrált álláskereső igényelhet, aki a nyilvántartásba vételét megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik, nincs munkaviszonya, nem folytat vállalkozói tevékenységet, illetve az önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és a foglalkoztatási szerv sem tud számára megfelelő munkahelyet felajánlani.


Kérelmét nyújtsa be elektronikusan!


A kérelem benyújtását elektronikus úton javasoljuk:

• amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval, a közigazgatási beadványok általános benyújtására szolgáló hitelesített üzenetküldő alkalmazás, az ún. e-papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu/level/uj) segítségével (címzett: az illetékes járási/fővárosi kerületi hivatal), kérelméhez mellékelheti a szükséges dokumentumokat is (pdf, word, excel formátumban, vagy akár telefonnal készített képen);

elektronikus levél formájában (a beazonosításhoz szükséges személyes adatok megadásával: viselt és születési név, születési hely és idő, édesanyja neve, lakcím, TAJ szám, adószám);

ügyfélkapu nélkül – a TAJ szám és a születési dátum megadását követően – a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján – ebben az esetben a dokumentumokat személyesen kell bemutatni.


Elektronikus úton az alábbi ügyek intézhetőek:


álláskeresési járadék iránti kérelem benyújtási szándékának jelzése,

nyugdíj előtti álláskeresési segély (NYES) iránti kérelem benyújtási szándékának jelzése,

• nyilvántartásba vételi kérelem benyújtási szándékának jelzése,

• a jogosultságot érintő lényeges körülményekben bekövetkezett változás bejelentése

• jelentkezési kötelezettség teljesítése.


Amennyiben elektronikus ügyintézésre nincs mód, a kitöltött kérelmeket és az iratmellékleteket a lakóhely/tartózkodási hely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztályának ügyfélvárójában kihelyezett gyűjtődobozba is be lehet dobni, illetve postai úton is be lehet küldeni.


Időpontot foglalni telefonon, vagy e-mailben lehet. A foglalkoztatási osztályok elérhetőségei itt kereshetők.


További információk, illetve a részletszabályok az itt letölthető tájékoztatóban találhatók, illetve innen letölthető az elektronikus úton is kitölthető kérelem nyomtatvány és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok is.Felmerülő kérdés esetén, kérjük hívja a 1818-as zöld számon a Kormányzati Ügyfélvonalat!