TAJ kártya kiadása a Kormányablakban

2019. július 1-jétől lehetőség van a kormányablakban is a TAJ hatósági igazolvány (másodlat) helyben történő kiállítására, amennyiben annak pótlása elvesztés, rongálódás vagy eltulajdonítás miatt válik szükségessé.

 

A kártya kiállításáért 3000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melyet átutalási megbízással (csekken) tudnak megfizetni. Csekk a kormányablakban kérhető.

 

Amennyiben az igénylő rendőrségi jegyzőkönyvvel igazolja, hogy a TAJ kártyáját eltulajdonították, a kártya kiállítása díjmentes.

 

A TAJ másodlat igénylésére azok a Bács-Kiskun megyei állandó lakóhellyel vagy érvényes tartózkodási hellyel rendelkező személyek jogosultak, akiknek részére korábban már kiállították a kártyát és a biztosítási jogviszonyuk is rendezett.

 

Amennyiben névváltozás vagy adatváltozás miatt új kártyára van szükségünk, abban az esetben csak az igénylés iránti kérelem benyújtására van lehetőség a kormányablakokban, helyben átvenni nem lehet azt.

 

Amennyiben a TAJ kártya egyéb okból nem állítható ki, az igénylő kérelmére az ügyet a kormányablak átadja az illetékes Egészségbiztosítási Osztály részére.

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)