Rendelkezési Nyilvántartás fontossága

A Rendelkezési Nyilvántartás a természetes személyek és szervezetek elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván és azt az arra jogosult szervek felé megismerhetővé teszi.

 

Az RNY ügyfelei azonosítási és kapcsolattartási módokkal, illetve egyéb elektronikus szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos nyilatkozatokat tehetnek meg, mely rendelkezések teljes bizonyítóerővel bírnak.

Ügyintézési rendelkezést kizárólag 18 év feletti természetes személyek tehetnek, akik valamely személyi alapnyilvántartás (személyiadat- és lakcímnyilvántartás, központi idegenrendészeti nyilvántartás vagy az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása) alanyai.

 

A természetes személyek valamely gazdálkodó szerv képviselőjeként is rendelkezhetnek a szervezet beazonosítása, és a képviseleti jogosultság sikeres ellenőrzése esetén.

Az ügyintézési rendelkezés első alkalommal abban az esetben tehető meg elektronikusan a https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/ oldalon, valamint az országos telefonos ügyfélszolgálat (Kormányzati Ügyfélvonal) 1818-as számán, amennyiben a természetes személy ügyfél rendelkezik a jogszabályban előírt elektronikus azonosítási szolgáltatás valamelyikével (Ügyfélkapu, tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány, vagy Részleges Kódú Telefonos Azonosítás).

 

Elektronikus azonosítás hiányában kizárólag személyesen tehető meg a regisztráció természetes személy, illetve gazdálkodó szervezet azonosítását követően az ország valamennyi kormányablak és okmányirodai ügyfélszolgálatán (http://kormanyablak.hu/hu), a Magyar Posta Zrt. által Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott állandó postai szolgáltató helyein, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kiemelt ügyfélszolgálatain.

Minden esetben először egy alaprendelkezést kell készíteni, melynek keretében nyilatkozhat arról, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szervek milyen formában, illetve módokon érhetik el, illetve küldhetnek joghatás kiváltására alkalmas, továbbá tájékoztatási célú küldeményeket, értesítéseket.

 

Az alaprendelkezést lehet tenni  az elektronikus (internetes és telefonos) ügyintézésre,  elektronikus kapcsolattartásra, és a postai úton történő kapcsolattartásra egyaránt.

Az alaprendelkezést követően személyesen, elektronikusan vagy telefonon további rendelkezések tehetők.

A Rendelkezési Nyilvántartás gyorsabb és hatékonyabb ügyintézést tesz lehetővé, kiszámíthatóbbá, tervezhetőbbé válik a hivatalokkal való kapcsolattartás, illetve a nyilvántartás tárolja a meghatalmazásokra vonatkozó nyilatkozatokat, és azokról hitelesített információt szolgáltat papír alapú irat bemutatása nélkül.

 

(forrás: https://szuf.magyarorszag.hu/)