Nyugdíj előtti álláskeresési segély

A munkaerő-piaci változások hatására egyre több munkavállaló kerül abba a helyzetbe, hogy szeretne munkát vállalni, de idős kora miatt nehezebben talál megfelelő álláslehetőséget. Az álláskeresési segély azoknak a nyugdíjhoz közel álló álláskeresőknek nyújt segítséget, akik tartósan nem tudnak munkaviszonyt létesíteni.

 

 

Nyugdíj előtti álláskeresési segély állapítható meg annak az álláskeresőnek, aki

 

  •  a kérelem benyújtásának időpontjában a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült, és
  •  az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát kimerítette, vagy a folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési járadék folyósítását az állami foglalkoztatási szerv – kereső tevékenység miatt – megszüntette és az álláskereső álláskeresési járadékra ismételten nem szerzett jogosultságot, és
  •  az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy az előzőekben részletezett megszűnést követően három éven belül betölti a megállapításhoz szükséges életkort, és
  •  rendelkezik az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges legalább 20 év szolgálati idővel, résznyugdíj esetén 15 év szolgálati idővel, és
  •  korhatár előtt ellátásban, szolgálati járandóságban, balett-művészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül.

 

A nyugdíj előtti álláskeresési segély akkor állapítható meg, ha a fent leírt feltételek mindegyike teljesül.

A feltételként előírt 45 nap álláskeresési járadékban való részvétel több időszakból is összetevődhet.

 

A nyugdíj előtti álláskeresési segély mértéke a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér 40 százaléka, 2020-ban bruttó 64.400 Ft. Az egy napra járó nyugdíj előtti álláskeresési segély összege a fentiek szerint meghatározott segélyalap harmincad része.

 

A folyósítás időtartama:

 

A nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósításának kezdő napja az álláskeresési ellátás iránti kérelem benyújtásának napja. A nyugdíj előtti álláskeresési segély addig folyósítható, amíg a jogosult öregségi nyugdíjra, megváltozott munkaképességű személyek ellátására nem szerez jogosultságot.


Az ellátás időtartama alatt, teljes körűen érvényes a betegbiztosítás, és szolgálati időnek számít az öregségi nyugdíj szempontjából.

 

További információ a járási hivatal foglalkoztatási osztályán kérhető:

6440 Jánoshalma, Kölcsey F. utca 12. Tel. 77/795-015

 

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)