T á j é k o z t a t ó a Munkahelyvédelmi Akcióterv foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezményeiről munkaadók részére

 

A Magyar Közlöny 136. számában kerültek kihirdetésre 2012. október 15-én a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes módosításokról szóló 2012. évi CXLVI. törvény, továbbá a kisadózó vállalatok tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény. A kihirdetett törvények egyes rendelkezései lépcsőzetesen, a kihirdetésüket követő napon, továbbá 2012. november 1-jétől, december 1-jétől és 2013. január 1-jétől lépnek hatályba.

 

 

Az akciótervben megfogalmazott intézkedéscsomagot három fő csoportra lehet osztani.

 

 

I. A munkáltatóknak a foglalkoztatásra tekintettel nyújtott adókedvezmények

 

A Munkahelyvédelmi Akcióterv megvalósításához kapcsolódó törvénymódosítások a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatóinak a meglévő munkahelyek megőrzése és új munkahelyek létesítése érdekében jelentős mértékű szociális hozzájárulási adókedvezményt nyújtanak.

 

A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adóból és szakképzési hozzájárulásból 2013. január 1-jétől igénybe vehető új kedvezmények az alábbiak:

  • 25 év alatti munkavállalók utáni kedvezmény
  • 55 év feletti munkavállalók utáni kedvezmény
  • A szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók utáni kedvezmény
  • Tartósan álláskeresők utáni kedvezmény (tartósan álláskereső az, akit az állami foglalkoztatási szerv a kedvezményezett foglalkoztatást megelőző 9 hónapon belül legalább 6 hónapig álláskeresőként nyilvántartott)
  • Kisgyermekes munkavállalók utáni kedvezmény (ha a kedvezményezett foglalkoztatásra valamelyik anyasági ellátás – GYED folyósítását követően, illetve a GYES és a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően kerül sor).

 

 

Az akcióterv nemcsak az új alkalmazottakra, hanem a jelenleg foglalkoztatottakra is érvényes, így a módosítások a foglalkoztatottak megtartását és új dolgozók felvételét egyaránt segíti.

 

 

A kedvezmény mértéke részletesen az alábbiak szerint alakul:

 

1. A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás 28,5%-os együttes összege helyett 14%-ra csökken:

- a 25 év alatti és az 55 év feletti munkavállaló foglalkoztatása esetén.

 

2. A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás 28,5%-os együttes összege 14 %-ra csökken:

-     a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatása esetén. (FEOR-08 9. főcsoportjába tartozó foglalkozás szerinti munkakörben)

 

3. A bér utáni szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás a foglalkoztatás első két évében 28,5 %-os együttes összege 0%-ra csökken:

- a 25 év alatti, legfeljebb 180 nap munkaviszonnyal rendelkező pályakezdő munkavállaló foglalkoztatása esetén.

 

4. A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás 28,5%-os együttes összege 0 %-ra csökken a foglalkoztatás első két évében, a harmadik évben 14%:

- a tartós munkanélküliséget követően elhelyezkedő,

- a gyermekgondozási díj folyósítását követően, illetve a gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatása esetén.

 

A kedvezmény alapja a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér összegéig, de legfeljebb 100 ezer forintig terjedhet, az ezen felüli részt már az általános szabályok szerint terheli közteher.

 

A bevezetésre kerülő adókedvezmények a START PLUSZ, START EXTRA vagy START BÓNUSZ kártyák alapján járó adókedvezménnyel nem vonhatók össze.