Munkáltatói Fórumot tartottak a járás munkáltatói számára

 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala 2016. április 7-én az Imre Zoltán Művelődési Központban Munkáltatói Fórumot tartott.

 

Először Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának vezetője köszöntötte a megjelenteket.

 

Ezután Bányai Gábor országgyűlési képviselő tartott tájékoztatót Fejlesztési lehetőségek a jánoshalmi járás területén címmel.

 

Őket követte a BKMKH Foglalkoztatási Főosztály munkatársainak előadása.

 

Elsőként Szegfű Rita projekt menedzser, GINOP 5.1.1 „Út a munkaerőpiacra” projektet mutatta be. Projekt célja az álláskeresők és inaktívak, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatása, a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elősegítése azon közfoglalkoztatottak esetében, akik képessé tehetők és készek munkát vállalni a versenyszférában. Ismertette a projekt célcsoportjait, bértámogatás és a bérköltség támogatás módozatait, a támogatási kérelem benyújtásának feltételeit, a munkáltatóval szembeni elvárásokat.

 

Őt Ráczné Kólya Panna projekt menedzser követte, aki bemutatta a GINOP 5.2.1 Ifjúsági Garancia program célját, hogy a 25 év alatti álláskereső és inaktív fiatalok minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül, illetve, hogy személyre szabott segítséget kapjanak munkaerő-piaci helyzetük javítása érdekében. Célcsoport az a 25 év alatti sem nem tanuló, sem nem dolgozó fiatal, aki kevesebb, mint 6 hónapja munkanélküli. Aki hajlandó képezni magát annak a képzési költség teljes egészében a program finanszírozza. A pályakezdő álláskereső foglalkoztatásának támogatására többféle lehetőség van, ilyen a bértámogatás illetve bérköltség támogatás a munkatapasztalat megszerzéséhez.  Munkáltatóval szembeni elvárások; köztartozás mentesség; rendezett munkaügyi kapcsolatok az Ávr. 82. § (1) alapján; statisztikai létszám növekedése.

 

A legfontosabb munkavédelmi tudnivalók dióhéjban címmel tartott előadást Ferenczi Éva munkavédelmi szakügyintéző. Ismertette a hatáskört, illetékességet, az állami foglalkoztatási szerv valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló jogszabályokat, a munkavédelmi szaktevékenység és a bírságkiszabás folyamatát, bírságnövelő/bírságcsökkentő tényezőket.

 

Vaskúti Gábor munkaügyi szakügyintéző Jogszerű foglalkoztatás, a munkaügyi ellenőrzések tapasztalatairól. Az ellenőrzések jogszabályi hátteréről, munkaügyi ellenőrzések szerepéről tartott tájékoztatót. Az ellenőrzések során a felügyelők többek között vizsgálják a munkavállalók bejelentését a hatóságok felé, megfelelő munkaszerződés megkötését, a dolgozók megkapják-e a megfelelő munkabért és bérpótlékokat, a munkaidő megfelel-e a megengedett mértéknek, biztosított-e az elegendő a pihenőidő, a szabadságukat megkapják-e, a védett munkavállalói csoportokra vonatkozó rendelkezéseket betartották-e, stb. Az előadó ismertette a kötelező bírságolás eseteit is.

 

Aki a rendezvényen nem tudott részt venni az Út a munkaerőpiacra és az Ifjúsági Garancia program projektek által nyújtott támogatásokkal kapcsolatban a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán Bogdán Józsefhez és Szép Péterhez fordulhat tájékoztatásért.

 

 

                                                                                              Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

                                                                                                          járási hivatalvezető