Milyen nyugellátással kapcsolatos kérelmeket lehet benyújtani a Kormányablakban?

Az állampolgárok a kormányablakokban jelenleg több, mint 2500 féle ügykört intézhetnek, kezdeményezhetnek, illetve kaphatnak tájékoztatást az eljárás menetéről. Minden hatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelem - melyet törvény vagy kormányrendelet nem zár ki - a kormányablakokban is benyújthatók, így a nyugellátással kapcsolatban az alábbiak:

  • az öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem,
  • a nők kedvezményes öregségi nyugdíjának megállapítása iránti kérelem,
  • özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem,
  • baleseti hozzátartozói nyugellátás (árvaellátás) megállapítása iránti kérelem,
  • nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél nyilvántartott adatokba történő betekintés iránti kérelem,
  • nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentések intézése,
  • egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem
  • kivételes nyugellátás emelés iránti kérelem.

 

Az utóbbi időkben a legjellemzőbb nyugellátási ügycsoport a kivételes nyugellátás emelésére és egyszeri nyugdíj segély igénylésére vonatkozó eljárás.

 

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek; a megváltozott munkaképességű özvegynek; a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegynek; továbbá az árvának, akinél a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 90.000 forintot. Csak akkor engedélyezhető, ha a nyugellátás megállapításától, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emeléstől számított 3 év már eltelt.

 

Az egyszeri segély évente egyszer engedélyezhető a nyugellátásban részesülő személy részére, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg:

•  a 80.000 forintot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,

•  a 90.000 forintot, ha egyedül él.

 

Az igénylést az érintett személy, illetőleg meghatalmazottja vagy törvényes képviselője nyújthatja be. A kérelemben meg kell jelölni, illetve csatolni kell azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét. (pl.: egészségi állapotról, közeli hozzátartozó egészségi állapotáról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásról szóló igazolás stb.).

 

A Kormányablak a beérkezett kérelmeket továbbítja az illetékes igényelbíráló szervnek érdemi ügyintézésre.

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)