Mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek árverés útján történő értékesítése a Jánoshalmi Járási Hivatalban

 

Tájékoztatjuk a járás lakosságát, hogy a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében történő értékesítése a járás települései (Jánoshalma, Mélykút, Borota, Kéleshalom, Rém ) tekintetében a Jánoshalmi Járási Hivatal épületében (Béke tér 1. tanácskozó terem ) kerül árverezésre. Hivatalunkban havonta általában 1-3 föld vonatkozásában kerül sor árverés megtartására.

 

Az árverésen kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő emberek vehetnek részt:


  - A föld tulajdonjogát 1 ha területnagyság felett földművesként regisztrált személy szerezheti meg. A földművesnek nem minősülő személy csak akkor szerezheti meg a  föld tulajdonjogát, ha a birtokában lévő föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 ha-t.

   - A BKMKH Megyei Földhivatalától hatósági bizonyítványt kell igényelni, ami illetékmentes, mely igazolja az árverésre való jogosultságot.

  - Csatolni szükséges a Földforgalmi törvény 13-15. §-a szerinti nyilatkozatot. (a hatósági bizonyítványt igénylő adatlap, valamint a nyilatkozat letölthető a lenti honlapról)

  - Át kell utalni előlegként a föld becsértékének 10%-át (ez a letéti díj), valamint a licitdíjat az árverési hirdetményben meghatározottak alapján. Az átutalásról a helyszínen be kell mutatni a banktól kapott terhelési igazolást.

 

Az árverés regisztrációval kezdődik, mely során ellenőrzik a részvételi jogosultságot, azaz a fenti feltételek fennállását. Az elővásárlásra jogosultaknak meg kell jelölniük, hogy az elővásárlási jogosultságuk mely törvényen, és mely ranghelyén áll fenn, az erre vonatkozó bizonyító erejű okiratokat a regisztráció során le kell adni. A licitálóknak a regisztrációkor a helyszínen be kell mutatniuk személyes dokumentumaikat (személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, adókártya).

 

A föld árverési vevője az lesz, aki a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot teszi. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza.

 

Előreláthatólag 2016. december 7-én kerül sor a következő árverésre. 

 

Az árverésre kerülő földterületeket az önkormányzatok jegyzői a települések hirdetőtábláin közzéteszik, valamint az érdeklődők megtekinthetik a  BKMKH Földművelésügyi Igazgatósága honlapján
( http://bkmkh.hu/foldmuvelesugyi_osztaly/arveresi_hirdetmenyek/ ), ahol az árverésre vonatkozó részletes tájékoztatók és nyomtatványok is megtekinthetők és letölthetők.

 

 

Jánoshalma, 2016. november 24.

 

 

                                                                                  BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala