Lerakták a Jánoshalmi Járási Hivatal új épületének alapkövét

A beruházás 290 millió Ft hazai forrású támogatásból valósul meg, aminek eredményeképp az újonnan épített korszerű, energiatakarékosan üzemeltethető épület üzemeltetési költsége jelentős költségmegtakarítást okoz, a Hivatal integrált működésével az ügyfélszolgálati tevékenységben további javulás várható.

 

 

Az ünnepélyes alapkőletételre március 22-én került sor, ahol köszöntőt mondott Dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár, Bányai Gábor országgyűlési képviselő, Czeller Zoltán Jánoshalma Város polgármestere, és Kovács Ernő a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja. Ők tetté le az új hivatal alapkövét a Jánoshalma, Kölcsey u. 12. sz. ingatlanon.

 

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna a Jánoshalmi Járási Hivatal vezetője megköszönte az állami támogatást és az alapkő letételnél közreműködők munkáját, amely lehetővé tette, hogy Jánoshalmán a járási hivatal ügyfelei és munkatársai számára új épület épülhet.

 

 

A Jánoshalmi Járási Hivatal szervezeti egységei közel hat év óta három épületben működnek. A Törzshivatal, a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály és a Kormányablak Osztály Jánoshalma, Béke tér 1. sz. alatt a Városháza épületében helyezkednek el. Szervezetileg a Hatósági Osztályhoz tartozó gyámügyi ügyintézők az Arany János u. 13 sz. alatti épületben, bérelt helyiségekben fogadják az ügyfeleket. A Foglalkoztatási Osztály a Kölcsey Ferenc u. 12 sz. alatti épületből az építkezés miatt az Arany János utcába költözött.

 

A feladatok egyértelmű elhatárolása és a gazdaságos működtetés érdekében az Önkormányzat kezdeményezte a Kölcsey Ferenc utca 12. alatti épület tulajdonjogának a Magyar Állam részére történő átadását egy új, integrált elhelyezést biztosító járási hivatali épület felépítése céljából. A tulajdonjog átadás-átvétele megtörtént, így a jelenlegi tulajdonos a Magyar Állam, a vagyonkezelő a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal.

 

A Kölcsey utcai lebontott épület megtartása rendkívül gazdaságtalan lett volna, formai kialakítása nem volt alkalmas az új funkciók befogadására. Ezért a régi épület elbontásra került, hogy a helyén egy új, korszerű, energiatakarékosan működő Járási Hivatal épülhessen.

 

 

Részben kétszintes, új irodaépület épül, összesen 611,52 m2 hasznos alapterülettel. Ennek az új irodaháznak a földszintjén kerül kialakításra a Hatósági és Gyámügyi Osztály, a korábban itt működő Foglalkoztatási Osztály ügyfélfogadó terei, valamint a később átköltözésre kerülő Kormányablak. Az emeleti részen a Járási Hivatal Törzshivatala, irattár és egyéb gazdasági funkciójú terek valósulnak meg.

 

Az ingatlan területén kb. 30 parkolóhely kerül kialakításra az ügyfelek részére, továbbá megmarad az ingatlan előtti közterületi parkolási lehetőség is.

 

Az új épületbe várhatóan a jövő év közepe táján költözhet át az ügyintézés.

 

 

Az új épület átadása után a járási hivatal munkatársai kiköltöznek a városi önkormányzat tulajdonában lévő épületekből, amelyeket helyi célokra lehet majd tovább hasznosítani. A  későbbiekben a kormányablak is az új épületben kap helyet.

 

Ezt követően az ügyfelek számára egyértelmű lesz ügyüket a Járási Hivatal intézi vagy a Polgármesteri Hivatal, a közös épület használat miatt ez még nem mindig volt egyértelmű számukra.

 

A beruházás célja, hogy az új közel nulla energiaigényű épület üzemeltetési költsége jelentős költségmegtakarításként jelentkezzen, valamint a Hivatal integrált működésével a munkaszervezés és az ügyfelek elégedettsége tovább javuljon.

 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)