Lényeges változások a Járási Hivatal által folyósított rendszeres ellátásokban 2016. május 01-től

 

 

Időskorúak járadékában, aktív korúak ellátásában, ápolási díjban részesülőkre vonatkozóan:

 

 • kötelesek a járási hivatalnál bejelenteni, ha a kérelem benyújtásakor vagy a benyújtást követően bármikor rendszeres pénzellátás megállapítására kérelmet nyújtottak be vagy rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárás van folyamatban,
 • kötelesek a járási hivatalnál bejelenteni, ha álláskeresési támogatás igénylése céljából az állami foglalkoztatási szervnél jelentkeztek,
 • ezen bejelentést a rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárás megindításától illetve az állami foglalkoztatási szervnél való jelentkezés napjától számított 8 napon belül kell megtenniük,
 • a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a jogosulatlanul felvett időskorúak járadékát, aktív korúak ellátását, ápolási díjat vissza kell fizetni
 • amennyiben a megtérítésre kötelezett és még ellátásban részesülő személy – a kötelezettséget megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül – nem fizeti meg a megtérítés összegét, a szociális hatáskört gyakorló szerv a követelését az általa folyósított pénzbeli ellátásból levonja ( a folyósítandó ellátás 30 %-ig ), ha ez eredménytelen, a követelést adók módjára kell behajtani,
 • a megtérítésre kötelezett személy halála esetén a követelés meg nem térült összegét a hagyaték erejéig az örököstől kell behajtani

 

 

Időskorúak járadékában, aktív korúak ellátásában részesülőkre vonatkozóan:


 • jövedelemnek számít a hitelintézetnél elhelyezett ( pld. folyószámlán, betétszerződés alapján tartott ) összeg, továbbá az életvitelszerűen lakott ingatlan eladásából származó jövedelem azon része, melyből egy éven belül nem került sor életvitelszerű lakhatást szolgáló ingatlan vásárlására,
 • nem minősül jövedelemnek az életvitelszerűen lakott ingatlan eladásából származó jövedelem azon része, melyből egy éven belül sor került – saját vagy közeli hozzátartozó részére – életvitelszerű, tényleges lakhatást szolgáló  ingatlan vásárlására,
 • nem minősül jövedelemnek az elengedett tartozás illetve a megszűnt kötelezettség, ha erre adósságrendezési eljárásban, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.

 

 

 Aktív korúak ellátásában részesülőkre vonatkozóan:


 • az ellátás szünetelésére okot adó körülmény bekövetkezéséről és megszűnéséről az aktív korúak ellátásában részesülő személy 8 napon belül étesíti a járási hivatalt,
 • amennyiben a szünetelésre okot adó körülmény megszűnésétől számított 8 napon belül értesíti hivatalunkat, az aktív korúak ellátására való jogosultság a szünetelésre okot adó körülmény megszűnését követő naptól kezdődik, egyéb esetben a bejelentés napjától,
 • a felülvizsgálati időszak alatti 30 napos munkavégzés szociális szövetkezeti tagsági jogviszony keretében a szociális szövetkezet közös termelésében való közreműködéssel is teljesíthető,
 • amennyiben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy a felülvizsgálati időszak alatti 30 napos munkavégzést nem teljesítette és a felülvizsgálati időszak alatt legalább 30 napig igazoltan keresőképtelen volt, a járási hivatal a kötelezettség teljesítésére 60 napos határidőt ad

 

 

Ezen tájékoztatás nem teljes körű, a részletszabályokról tájékoztatást nyújt a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala Kormányablak Osztálya valamint a Hatósági és Gyámügyi Osztálya ( 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.sz. ).

 

 

 

                                                                                               Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

                                                                                                      Jánoshalmi Járási Hivatala