Lakossági tájékoztatás át nem vett okmányokkal kapcsolatban

 

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

 

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a kormányablakhoz postázott és postai úton át nem vett elkészült okmányok (személyazonosító igazolvány, útlevél, gépjármű törzskönyv, stb.) a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a kiállítástól számított egy évig átvehetők – a kérelmező, annak törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján - a kormányablakban, ezt követően az át nem vett okmányok érvénytelenítésre, selejtezésre kerülnek.

 

Kérjük Önöket, okmányaikat annak elkészülte után minél előbb vegyék át postán vagy a kormányablakban!

 

BKMKH Jánoshalmi  Járási Hivatala