KÖZLEMÉNY a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról