„Közfoglalkoztatásból a versenyszférába”

TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFELEINK SZÁMÁRA

 

A „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” segítő központi munkaerőpiaci program keretében nyújtott elhelyezkedési juttatás igényléséhez

a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról


Elhelyezkedési juttatás illeti meg kérelmére azt:

a) akinek a legalább egy hónapja fennálló közfoglalkoztatási jogviszonya a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül azért szűnt meg, mert a versenyszférában határozatlan idejű vagy legalább egy évre szóló határozott idejű legalább napi hat órás munkaviszonyt létesített, és

b) aki a kérelem benyújtását megelőző két éven belül legalább 180 napig közfoglalkoztatási jogviszonyban állt.

Az elhelyezkedési juttatás összege megegyezik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének kétszeresével (45.600 Ft/hó), a közfoglalkoztatási jogviszony megszűnését követő naptól addig az időpontig tartó időtartamra számított összegével, ameddig a közfoglalkoztatási jogviszony - munkaviszony létesítése hiányában - fennállt volna.

Az elhelyezkedési juttatás iránti kérelmet a közfoglalkoztatási jogviszony megszűnésétől számított 30 napon belül kell benyújtani a lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalhoz.

 

TÁJÉKOZTATÓ MUNKÁLTATÓINK SZÁMÁRA

 

A „Közfoglalkoztatásból versenyszférába” segítő központi munkaerőpiaci program keretében nyújtott szakmai segítő bérköltség támogatás igényléséhez


Azon munkáltató, aki közfoglalkoztatásból kilépő, elhelyezkedési juttatásban részesülő/jogosult személyt alkalmaz és a munkahelyi beilleszkedése elősegítése érdekében az alkalmazottai köréből szakmai segítőt jelöl ki, bérköltség támogatásban részesülhet.

 

A szakmai segítő feladata a korábban közfoglalkoztatott személy munkahelyi beilleszkedésének, szakmai munkájának, fejlődésének segítése.

 

A munkaadó részére bérköltség támogatásként – a szakmai segítő támogatása érdekében – havi 50.000 Ft és annak ténylegesen megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási adója együttes összegének 100 %-a kerül megtérítésre, maximum 3 hónap időtartamig.

 

A szakmai segítő(k) alkalmazására  megállapított támogatás akkor számolható el, ha a szakmai segítő megfelel az alábbi kritériumoknak:

 

  • a támogatott munkáltatónál legalább egy éve, és legalább a támogatás időtartamáig fennálló munkaviszonyban áll;
  • a szakmailag kapcsolódó területen olyan szakképzettséggel rendelkezik, amely alkalmas arra, hogy a korábban közfoglalkoztatott személy betanítását elősegítse.

 

Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon a járási hivatal munkatársaihoz!