Ki kérheti áldozati státusz igazolását?

Ha valaki bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés áldozatává válik, például meglopják és eltulajdonítják a személyes okmányait, pénzét, akkor azon túl, hogy a rendőrségen feljelentést tesz, egyéb segítségre is jogosult lehet.

 

Ha valamely hatóság vagy más szerv az általa nyújtott ellátás, szolgáltatás vagy támogatás igénybevételét attól teszi függővé, hogy az ellátást, szolgáltatást vagy támogatást igénylő személy áldozat-e, továbbá ha ez egyéb okból szükséges, az áldozatsegítő szolgálat e tény igazolására az áldozat kérelmére vagy hivatalból hatósági bizonyítványt állít ki.

 

A szolgáltatás a rászorultság vizsgálata nélkül, térítésmentesen jár az áldozatnak.


A célok tekintetében nincs korlátozás, leggyakrabban a hatósági bizonyítvány kiadásának indoka az ellopott okmányok költségmentes pótlása, ritkábban jogi segítségnyújtás igénybevétele.

 

A kérelmet formanyomtatványon kell előterjeszteni. A kérelemhez mellékelni kell a rendőrségi feljelentésről vagy bejelentésről szóló igazolást.

 

A kérelem letölthető a Jánoshalmi Járási Hivatal honlapjáról, a bkmkh.hu internetes oldalról vagy személyesen kérhető a kormányablakban.

 

A formanyomtatvány és a szükséges mellékletek benyújthatók személyesen a Jánoshalmi Járási Hivatala Kormányablak Osztályán a 6440 Jánoshalma, Béke tér 1. szám alatt, illetve postai úton a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálynál a 6440 Jánoshalma, Arany J. u. 13. szám alatt.