Ki jogosult időskorúak járadékára?

 

 

BÁCS-KISKUN  MEGYEI  KORÁNYHIVATAL JÁNOSHALMI JÁRÁSI HIVATALA ÁLTAL MEGÁLLAPÍTANDÓ  szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egyike az   IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA:

 

A járási hivatal időskorúak járadékában részesíti azt:

 

  • aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és saját, valamint vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át (jelenleg 22.800,- Ft), ebben az esetben az időskorúak járadékának összege megegyezik a fenti összeggel (22.800,- Ft)
  • aki egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, de 75 évesnél fiatalabb és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át (jelenleg 27.075, -Ft), ekkor az időskorúak járadékának összege megegyezik az előbbi összeggel (27.075,- Ft)
  • aki egyedülálló, 75.életévét betöltötte, havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (jelenleg 37.050,- Ft), itt az időskorúak járadékának összege megegyezik az előbbi összeggel (37.050,-Ft)
  • jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának összege a fenti összegeknek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete. Amennyiben ez nem éri el az 1000.-Ft-ot, a jogosult részére akkor is legalább 1000.-Ft időskorúak járadékát kell megállapítani.

 

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, melyben nyilatkozni kell a kérelmező családi állapotáról, jövedelméről. Amennyiben házastársával/élettársával él együtt, az ő jövedelmét is fel kell tüntetni.

 

Akinek az aktív korúak ellátására való jogosultsága a nyugdíjkorhatár betöltésére tekintettel szűnik meg, a járási hivatal a jogerős döntést követően hivatalból eljárást indít az időskorúak járadékára való jogosultság megállapítása iránt.

 

Amennyiben az időskorúak járadéka hajléktalan személy részére kerül megállapításra, a határozatot a jogszabályban meghatározott fővárosi kerületi hivatalhoz kell megküldeni, amely erről nyilvántartást vezet, illetve az ellátást folyósítja.

 

Kérelem benyújtható és további felvilágosítás kérhető:

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Jánoshalmi Járási Hivatala

KORMÁNYABLAK

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

kormányablak@bacs.gov.hu

                                                                      Tel.: 77/795-294


Ügyfélfogadási idő:

hétfő:7.00-17.00 kedd: 8.00-12.00  szerda 8.00-16.00

csütörtök: 8.00-18.00 péntek 8.00-12.00

 

 

 

                                                                                                        Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

                                                                                                                 Jánoshalmi Járási Hivatala