Jelentkezés őszi érettségi vizsgára 2021.

 

 A vizsgázó e-papír szolgáltatással, postai úton tértivevényes küldeményben vagy személyesen jelentkezhet érettségi vizsgára a kormányhivatalban.

A jelentkezésre várhatóan 2021. augusztus 25-ét követően van mód, a jelentkezés végső határideje: 2021. szeptember 6.

A jelentkezéssel kapcsolatos részletes információk elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján . A www.oktatas.hu felületen megtalálhatók továbbá az érettségi vizsgatárgyak nyilvános anyagai, a vizsgakövetelmények, a vizsgaleírások, és a vizsgákra való jelentkezési lap is (a rendszer megnyitását követően).

A jelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével, és az alábbi - választható - módon történő benyújtásával lehetséges.

I. Amennyiben rendelkezik Ügyfélkapuval, jelentkezését az „e-papír” szolgáltatás útján  nyújthatja be a kormányhivatalhoz, a https://epapir.gov.hu oldalon keresztül.

II. Postai úton történő jelentkezés esetén a dokumentumokat kérjük, ajánlott küldeményként a következő címre postázni szíveskedjen: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Oktatási és Hatósági Osztály 6001 Kecskemét, Pf.:10 (a jelentkezés postára adásának végső dátuma 2021. szeptember 6. 24:00 óra)

A jelentkezés elektronikus és postai úton való beküldéséhez a következő dokumentumok szükségesek:

 •  Az Oktatási Hivatal honlapján kitöltött, kinyomtatott és kék tollal aláírt jelentkezési lap
 •  Érettségi bizonyítvány, tanúsítvány(ok) (ha van) olvasható fényképe, másolata,
 •  Eredeti törzslapkivonat (mindenképpen postázva, ha van),
 •  Középiskolai bizonyítvány azon oldalának másolata, amely igazolja a középiskolai tanulmányok befejezését, ill. hogy a jelentkező érettségi vizsgát tehet,
 •  Esetleges mentességet igazoló dokumentum (szakértői vélemény),
 •  A vizsgadíj befizetését igazoló banki átutalási bizonylat


Banki átutaláshoz szükséges adatok:

 •  az átutalás közlemény rovatába be kell írni egy 21-es számot, majd egy szóközt kihagyva a jelentkezési lap tetején található, 15 számjegyből álló egyedi érettségi iktatószámot
 •  Jogosult neve: Oktatási Hivatal
 •  Számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000.

Figyelem! Csak az átutalás megtörténtét tanúsító dokumentumot áll módunkban elfogadni.

 

III. Személyesen érettségi vizsgára a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Oktatási és Hatósági Osztályán tud jelentkezni (6000 Kecskemét, Deák tér 3.) munkanapokon: hétfőtől csütörtökig, 8-16 óráig, pénteken 8-14 óráig.

Személyes jelentkezésre a kijelölt intézményekben is van mód, azonban a tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők jelentkezését az intézmények nem kötelesek fogadni.

 

Személyes jelentkezés esetén kérem, hozza magával a következő eredeti dokumentumokat:

 •  Személyazonosságot igazoló okiratok (személyi igazolvány, lakcímkártya, honosítási okirat vagy útlevél)
 •  Érettségi bizonyítvány, tanúsítvány(ok), eredeti törzslapkivonat (ha van)
 •  Középiskolai bizonyítvány
 •  Esetleges mentességet igazoló dokumentum (szakértői vélemény)

A vizsgadíj befizetése ebben az esetben történhet csekken, valamint átutalással. Szükség esetén a kormányhivatal sárga csekket biztosít, amit a postán tud befizetni. Amennyiben lehetősége van a helyszínen mobil applikáción keresztül banki átutalást kezdeményezni, valamint a bizonylatot e-mail-ben megküldeni, ebben a formában is teljesíthető a befizetés.

A vizsgázónak - vizsgatárgyanként - a középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának megfelelő (25.000 Ft), az emelt szintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget (42.000 Ft) kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára.

A térítésmentes vizsgajelentkezés feltételeiről az Oktatási Hivatal honlapján tájékozódhat.

A koronavírus járványra tekintettel kérjük, hogy az elektronikus, illetve a postai úton történő jelentkezést részesítse előnyben! Személyes jelentkezés esetén kizárólag a jelentkezők vagy meghatalmazottjuk belépését áll módunkban engedélyezni kísérő nélkül.

Tájékoztatjuk a tisztelt jelentkezőket, hogy nagykorú vizsgázó nevében szülő/hozzátartozó csak meghatalmazással járhat el a jelentkezési eljárásban. Megértésüket köszönjük!


 

Ügyintézők és elérhetőségeik:

Dr. Szűcs Dominika: tel.: 76/516-888, e-mail: szucs.dominika@bacs.gov.hu

Lovasné dr. Polyák Erzsébet: tel.: 76/513-781, e-mail: polyak.erzsebet@bacs.gov.hu

Somodiné Triesz Orsolya: tel.: 76/513-781, e-mail: triesz.orsolya@bacs.gov.hu

Az érettségi vizsgához sikeres felkészülést kívánunk!(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)