Járási Szakmai Szociális Nap

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya 2018. március 20-ra „Járási Szakmai Szociális Napot” szervezett. A rendezvényre meghívót kaptak a Jánoshalmi Járási Hivatal illetékességi területén működő Család- és Gyermekjóléti Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálatok vezetői, esetmenedzserei, családsegítői, valamint a Polgármesteri Hivatalok szociális ügyintézői.

 

 

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető köszöntötte a résztvevőket. Ezután Farkas Margit osztályvezető ismertette a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály szociális feladatköreit, illetve bemutatta a szociális ügyintézőket, szakügyintézőket.  Abonyi Lászlóné szociális ügyintéző az időskorúak járadékáról és a közgyógyellátásról tartott tájékoztatást. Ezt követően Farkas Tiborné szociális ügyintéző ismertette az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szabályait. Kopcsekné dr. Dora Éva szociális szakügyintéző a hadigondozás, az ápolási díj és az aktív korúak ellátásának eljárását vázolta fel. Valamennyi ellátási formára vonatkozó nyomtatvány kitöltésének részletszabályai is ismertetésre kerültek. Az előadások után kerekasztal-beszélgetés formájában a felmerült kérdések átbeszélésével zárult a rendezvény.

 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Jánoshalmi Járási Hivatala