Járási szakmai nap

 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya 2017. május 23-ra „Járási Szakmai Napot” szervezett. A rendezvény apropója, hogy január 1-jétől a járási hivatalok feladat- és hatásköre több teendővel bővült.

 A rendezvény elején Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető köszöntötte a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztályáról dr. Kádár Géza osztályvezetőt, és dr. Barta Gábor jogi segítségnyújtási-áldozatsegítő szakügyintézőt, a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság áldozatvédelmi referensét, Farkasné Wodring Zsuzsannát, BKMKH Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának járási vezető védőnőjét, Figuráné Bussay Zsuzsannát, a Jánoshalmi Rendőrőrs őrsparancsnokát, a járási hivatalunk területén működő nevelési-oktatási intézmények vezetőit, ifjúságvédelmi felelősöket, védőnőket, a Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjét, esetmenedzsereit, Család- és Gyermekjóléti Szolgálatok vezetőit, családsegítőit.

A rendezvényt dr. Kádár Géza osztályvezető nyitotta meg. Ezt követően Farkasné Wodring Zsuzsanna áldozatvédelmi referens tartott előadást „Áldozatvédelem a rendőrségi eljárásban” címmel. A szakmai nap következő napirendi pontjaJogi segítségnyújtás és áldozatsegítés a közigazgatási eljárásban”, melyet dr. Barna Brigitta gyámügyi szakügyintéző mutatta be. Ezután Szalmáné Gunda Edit szakügyintéző az igazolatlan iskolamulasztás gyámhatósági eljárását ismertette. Végezetül Szilágyi Szabolcs a szabálysértés területét érintő igazolatlan iskolamulasztás eljárását vázolta fel, majd a járási hivatalunkhoz tartozó köznevelési feladatokról tartott tájékoztatást. A szakmai napon elhangzottakat Farkas Margit hivatalvezető-helyettes összegezte, megköszönte a jelenlevők aktivitását és a rendezvényt bezárta.  

 

         Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

          Jánoshalmi Járási Hivatala