Járási Gyámhatósági Szakmai Nap

 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya 2016. szeptember 20-ra „Járási Gyámhatóság Szakmai Napot” szervezett. A rendezvény apropója, hogy a járás területén a gyermekjóléti szolgáltatásban tevékenykedő és a gyámügyi feladatot ellátó szakemberek megismerjék egymást, valamint a közös kapcsolódási területeket átbeszéljék.


A „Járási Gyámhatósági Szakmai Nap” résztvevőit, intézményvezetőket, szakembereket, és azokat, akik a következő hónapokban kapcsolódnak be a gyermekvédelmi ellátás rendszerébe Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna köszöntötte. A Hivatalvezető Asszony a köszöntő beszédében kitért arra is, hogy jó kezdeményezésnek tartja az eseményt. Jó tanácskozást kívánt a délutáni órákra. Ezt követően Farkas Margit osztályvezető a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályát mutatta be. A Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ tevékenységéről Zámbó Judit szakmai vezető beszélt. A Felsőszentiváni Szociális Szolgáltató Intézmény Család- és Gyermekjóléti Szolgálatát Patakiné Gelányi Márta intézményvezető, míg a Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatát Deákné Traski Katalin igazgató mutatta be. A szakmai nap következő napirendi pontja a gyámhatósági eljárás modellek ismertetése címet kapta. Elöljáróban Farkas Margit tartott tájékoztatást az utóbbi időben történt lényeges jogszabályi változásokról, valamint a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. Ezt követően a gyámügyi szakügyintézők a feladatkörükbe tartozó ügytípusokról beszéltek, először Szalmáné Gunda Edit a védelembe vételről, megelőző pártfogásról, ideiglenes hatályú elhelyezésről, családi jogállás rendezésről, magántanulói jogviszonyról. Dr. Barna Brigitta a nevelésbe vételről, nevelésbe vételre kerülő kiskorúak kapcsolattartásáról, örökbefogadhatóvá nyilvánításról, utógondozásról, otthonteremtési támogatásról, vagyoni ügyekről, míg Hrovatinné Szakál Éva gondnokságról, gyámságról, családbafogadásról, szülői felügyelet gyakorlásáról, szülő, nagyszülő kapcsolattartásáról, kiskorú házasságkötéséről, a gyermek huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelöléséről tartott ismertetőt. Végezetül a szakmai napon elhangzottakat Farkas Margit összegezte, megköszönte a jelenlevők aktivitását és a rendezvényt bezárta.                                                                       Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
                                                                               Jánoshalmi Járási Hivatala