Ismét benyújthatók az üdülési pályázatok

 

 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány immár 5 éve nyújt üdülési, pihenési lehetőséget az Erzsébet program keretében nagycsaládosok, nyugdíjasok, valamint fogyatékossággal élők számára.

A program sikeres lebonyolításában a kormányablakok is részt vesznek, mely során a járási hivatal kormányablak ügyintézői az ügyfeleknek segítséget nyújtanak a pályázatok elektronikus úton történő benyújtásában, valamint a szállásfoglalásban. A pályázatok benyújtására kizárólag az elektronikus pályázati felületen keresztül van lehetőség, mely a www.erzsebetprogram.hu honlapról érhető el.

Újdonság, hogy a nyertesek 2 évig tudják felhasználni az üdülési támogatást, azaz 2018. december 20-ig.

 

Elsőként a szép korúak és a fogyatékossággal élők adhatják be pályázatukat okt. 20-nov 25-ig.

A nagycsaládosok számára pedig dec. 1-dec. 30-ig nyílik meg a pályázati lehetőség.

 

 

A kedvezményezettek köre:

  • nagycsaládosok esetén azon belföldi, 18. életévüket betöltött magánszemélyek, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a minimálbér összegét, továbbá 3 vagy annál több gyermeket nevel saját háztartásában, akik után családi pótlékra jogosult.
  • nyugdíjasok esetén azon belföldi, öregségi nyugellátásban részesülő, 60. életévét betöltött személy, akinek rendszeres, havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a 147.000,- Ft-ot, valamint további adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik.
  • fogyatékossággal élők esetén azon belföldi, 18. életévét betöltött, fogyatékossággal élő személy, aki fogyatékossági támogatásban, vagy vakok személyi járadékában, vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül, valamint a havi ellátásainak és jövedelmeinek teljes összege nem haladja meg a nettó 150.000,- Ft-ot.

 

Elnyert támogatás esetén:

  • a nagycsaládosok esetén a pályázó és a közös háztartásban élő házastársa, vagy élettársa, valamint a 14. életévét már betöltött gyermeke 5.000,- Ft/fő önerő befizetésével, 3-14 életév közötti gyermeke 2.500,- Ft/fő önerő befizetésével veheti igénybe az elnyert üdülési támogatást. 3 év alatti gyermek részére térítésmentes.
  • nyugdíjasok esetén a támogatott 5.000,- Ft önrész befizetésével veheti igénybe a szolgáltatást.
  • fogyatékkal élő személy esetén a támogatott, valamint kísérője szintén 5.000,- Ft/fő önrész befizetésével jogosult az üdülési szolgáltatás igénybevételére.

 

 

Pályázni a honlapon feltüntetett üdülőhelyekre, szálláshelyekre lehet, az ott megadott turnusokban. Az adott szálláshelytől függ, hogy milyen ellátások vehetők igénybe.

 

 

Amennyiben a pályázattal kapcsolatban kérdésük vagy kérésük van, keressék fel a Kormányablakot.

 

 

 

Jánoshalma, 2016. október 25.

 

 

                                                                    BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

                                                                          Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

                                                                                       hivatalvezető