Helyi Védelmi Bizottság ülése

2013. január 1-től  minden járásban megalakultak a Helyi Védelmi Bizottságok,  így Jánoshalmán is. Elnökük a Honvédelmi törvény alapján a Járási Hivatal vezetője, akinek katasztrófavédelmi és honvédelmi elnökhelyettese van, ők szakemberek a saját területükön és nem a Járási Hivatal állományába tartoznak, csak szükség esetén segítik a munkát.

A Helyi Védelmi Bizottság legfontosabb feladatai: A jánoshalmi járás területén ( Jánoshalma, Mélykút, Borota, Kéleshalom, Rém települések ) irányítja és összehangolja a honvédelmi felkészítés és a katasztrófák elleni védekezés feladatainak végrehajtását. Részletes munkáját a katasztrófavédelemre és a honvédelemre vonatkozó jogszabályok valamint a saját Szervezeti és Működési  Rendje tartalmazzák, tevékenységét a Kecskeméten működő Megyei Védelmi Bizottság irányítja. A HVB megalakulása óta rendszeresen ülésezett, országos honvédelmi és katasztrófa védelmi gyakorlatokban vett részt.  Az üléseken részt vesznek a járás polgármesterei, önkormányzatok képviselői is.

A járás önkormányzatai a saját közigazgatási területükön továbbra is ellátják a katasztrófa védelmi feladatokat.

 

A Helyi Védelmi Bizottságnak 3 munkacsoportja alakult:

 -  Titkársági és Támogató Munkacsoport

 -  Honvédelmi Igazgatási és Lakosság-ellátási Munkacsoport

 -   Katasztrófavédelmi Munkacsoport ( tagjai a települések delegáltjai )

 

A Bizottság legutóbbi ülésére 2015. április 21-én került sor, ahol Beszámoló hangzott el a HVB utolsó ülése óta eltelt időszak védelmi igazgatással összefüggő eseményeiről, a tagok megtárgyalták a Helyi Védelmi Bizottság SZMR módosítását és módosították a Helyi Védelmi Bizottság Honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásáról szóló Intézkedési tervét.  

Az ülésen elfogadásra került a Helyi Védelmi Bizottság 2015. évi Munka- és Ellenőrzési terve. A bizottság tagjai a következő tájékoztatókat hallgatták meg: a járás közbiztonsági helyzetéről, a belvíz elleni felkészülés feladatairól, polgári védelmi felkészítésekről és gyakorlatokról valamint a szabadtéri tűzgyújtás szabályairól. Végül tájékoztató hangzott el a honvédelmi igazgatás aktuális feladatairól is.

 

 

Jánoshalma, 2015-04-12.

 

                                                              BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala