Tájékoztató Gyakornoki programról – GINOP 5.2.4

 

 

A gyakornoki program célja a közvetlen munkahelyteremtés: a szakképesítéssel rendelkező fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, foglalkoztathatóságuk növelése.

 

A GINOP 5.2.4 „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” c. pályázat keretében azon mikro-, kis-, és középvállalkozások projektjei támogathatók amelyek szakképesítéssel rendelkező fiatalok alkalmazását vállalják. A pályázat keretében a felvett gyakornok utáni bérre és járulékokra, az őket betanító munkahelyi mentor bérpótlékára, illetve eszközbeszerzésre igényelhető támogatás. A gyakornokkal szemben támasztott követelmény, hogy regisztrált alanya legyen az Ifjúsági Garancia Rendszernek.

 

A programról részletesen a 2016. február 3-án megjelent tervezési felhívásból lehet tájékozódni az alábbi linken:

https://www.palyazat.gov.hu/node/57555

 

A program részletesebb leírása

Gyakornoki program pályakezdők támogatására (GINOP-5.2.4-16)

Egyszerűsített pályázat

Kedvezményezetti kör: azon mikro-, kis-, és középvállalkozások projektjei támogathatók, amelyek legalább egy szakképesítéssel rendelkező fiatal alkalmazását vállalják.

Főbb paraméterek:

- a vállalkozások számára fiatalok foglalkoztatásának ösztönzése: 9 hónapon keresztül bér- és járuléktámogatás a felvett gyakornok után (havi bruttó 129.000-200.000 forint), valamint az őket betanító, támogató munkahelyi mentor (vállalati gyakornoki kapcsolattartó) bérpótléka (3 fő gyakornokonként 1 fő mentor számára legfeljebb havi bruttó 75.000 forint támogatás a megvalósítás időszaka alatt),

-  a pályázat a gyakornok foglalkoztatásához kötődő eszközfejlesztéshez, a gyakornoki hely kialakításához szükséges tárgyi feltételek biztosításához is nyújt támogatást (maximum az összes elszámolható költség 25%-a);

egyszerűsített, automata pályázat;

- 9 hónap támogatott foglalkoztatás + 4,5 hónap továbbfoglalkoztatási elvárás (teljes munkaidőben, heti 40 óra);

- a konvergencia (kevésbé fejlett) régiókban (azaz ha a munkavégzés helye nem a közép-magyarországi régióban van) megvalósuló projektre igényelhető a támogatás;

- a konstrukció az Ifjúsági Garancia rendszer részeként valósul meg: ez azt jelenti, hogy abba 25 évesnél fiatalabb, a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat nem folytató, és nem is dolgozó gyakornokokra vonatkozóan igényelhető

- előírás, hogy olyan fiatal vonható be, aki iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítéssel rendelkezik

- a gyakornokként foglalkoztatott fiatalokat a kormányhivatalok állami foglakoztatási szervként eljáró járási hivatalaiban regisztrálni kell az Ifjúsági Garancia alanyaként, még a munkaviszony létrejöttét megelőzően.


Felhasználható keret: 15 Mrd Ft

Igényelhető támogatás: 1.900.000 - 30.000.000 Ft


Csekély összegű (de minimis) támogatásként igényelhető:

  •  gyakornok 9 havi bérköltsége
  •  a mentor/vállalati gyakornoki kapcsolattartó bérpótléka
  •  eszközbeszerzés, gyakornok foglalkoztatásához szükséges mértékű átalakítás, felújítás
  •  egyéb költségek (rezsi, marketing, kötelező nyilvánosság)

 

A de minimis támogatások nem nyújthatóak az elsődlegesen mezőgazdasági termeléssel, illetve akvakultúra ágazaton belül tevékenykedő foglalkoztatóknak. Csekély összegű támogatásra nem jogosultak is pályázhatnak hátrányos helyzetű vagy fogyatékos gyakornok foglalkoztatása esetén bér- és bérköltség-támogatásra, melynek mértéke 50-75% között lehet.


A vállalkozások támogatási kérelmeinek benyújtása 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. között lehetséges.

 

Bővebb felvilágosítás a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal

Foglalkoztatási Osztályán kérhető:

6440. Jánoshalma, Kölcsey u. 12.,

tel: 77/403-966.