Fontos változás foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőknek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 63/2006. ( III.27.) Korm. rendelet 18.§ (1a) bekezdése szerint a felülvizsgálati időszakban a 30 nap munkavégzés igazolására nem fogadható el a háztartási munka igazolása, ha azt foglalkoztatóként a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy közeli hozzátartozója, illetve a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személlyel egy lakcímen (lakóhely vagy tartózkodási hely) élő személy adja ki.

 

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk) 8:1 (1) bekezdés 1. pontja szerint közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

 

A módosítás hatályba lépésének napja: 2017. augusztus 26. tehát a fenti rendelkezés csak ezen időpontot követően kiállított igazolások esetében alkalmazandó.

 

Kérjük Önöket, hogy az igazolások benyújtásánál a fent leírtakra legyenek figyelemmel.

 

Jánoshalma, 2017. szeptember 25.

 

 

                                                                           Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

                                                                                  Jánoshalmi Járási Hivatala