Földhivatali és nyugellátással kapcsolatos kérelmek benyújtása a Kormányablakban

Bár a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatalának Kormányablak Osztályánál Osztály (Jánoshalma Béke tér 1. sz.) 2015. októbere óta lehetőség van földhivatali és nyugellátással kapcsolatos kérelmek benyújtására, ügyfeleink közül mégis sokan nem tudnak a lehetőségről, ezért fontosnak tartom ennek ismertetését.


Földhivatali ügyek:

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának Kormányablak Osztályán azonnali ügyintézés keretében az alábbi díjköteles dokumentumok kiadására van lehetőség:

- papír alapú hiteles tulajdoni lap- másolat (6250 Ft),

- ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat (3000 Ft),

- papír alapú hiteles földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem (800 Ft/oldal).


A fenti igazgatási szolgáltatási díjak megfizetése bankkártyás, valamint postai befizetéssel (készpénz-átutalási megbízással -csekkel) lehetséges. Ezt követően az igénylő azonnal megkapja az igényelt dokumentumot. Az igényléshez ismerni kell az adott ingatlan helyrajzi számát.

 

Az alábbi továbbítással intézhető ügyeket a kormányablak átveszi és megküldi a területileg illetékes járási hivatal földhivatali osztályának érdemi ügyintézésre:


Földhasználati bejelentés: aki földet használ, köteles a használatot annak megkezdésétől számított 30 napon belül nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni az ingatlanügyi hatósághoz. A bejelentést a földhasználati bejelentési adatlapon, illetve az ahhoz tartozó pótlapokon kell teljesíteni, melyhez fő szabályként csatolni kell a földhasználati szerződés, vagy a földhasználatot igazoló okirat eredeti vagy hitelesített példányát, illetve ha a használat nem a teljes földrészletre vonatkozik, a térképi kimutatást. Az eljárás a bejelentési adatlapnak, valamint az okiratoknak az ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtásával indul meg, amely mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.


Osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránti soron kívüli kérelem

 

Az eljárás lényege, hogy az osztatlan közös tulajdonú földek megosztását követően bármely tulajdonos a saját tulajdoni hányadát önálló ingatlanként kaphassa meg. Az önálló ingatlan kialakítása iránti kérelmet legkésőbb 2012. június 1-jéig lehetett benyújtani az ingatlanügyi hatósághoz, soronkívüliségi kérelmet a földmérő vállalkozó vagy vállalkozás és a jogi szolgáltató kiválasztás iránti eljárás megindításáig lehet benyújtani, a már korábban benyújtott megosztási kérelemre való hivatkozással, külön kérelemben.

Soron kívüli eljárást kérelmező ügyfélnek az eljárás költségeit magára kell vállalnia. A járási hivatal költsége és a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 25. §-a szerinti költség, plusz földmérési- és jogi szolgáltatási feladat díja.


Telekalakítási engedély iránti kérelem:

A kérelemnek a következő adatokat kell tartalmaznia: természetes személy kérelmező esetén a természetes személyazonosító adatokat, gazdálkodó szervezet kérelmező esetén a gazdálkodó szervezet statisztikai számjelét, a telekalakítással érintett telkek helyrajzi számát, a telkek fekvése szerinti település megjelölésével, telekalakítási eljárás típusát, a telekalakítás célját (telekcsoport újraosztása, megosztás, egyesítés, határ-rendezés), az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását. Az eljárási díj jellege igazgatási szolgáltatási díj.


A díj mértéke:

 

a) 2–5 érintett ingatlan esetén ingatlanonként: 12 000 Ft,
b) 6–15 érintett ingatlan esetén: 60 000 Ft, valamit a hatodik ingatlantól ingatlanonként további 10 000 Ft,
c) 16–25 érintett ingatlan esetén: 160 000 Ft, valamit a tizenhatodik ingatlantól ingatlanonként további 1000 Ft,
d) 26, illetve több érintett ingatlan esetén: 170 000 Ft, valamit a huszonhatodik ingatlantól ingatlanonként további 500 Ft.

A kérelemhez mellékelni kell a telekalakítási dokumentációt, a záradékolt változási vázrajzot, helyszínrajzot, digitális adatállományokat (telekalakítási helyszínrajz, vázrajz pdf formátumban) nem újraírható adathordozón, illetve az előzetes szakhatósági állásfoglalást (ha rendelkezésre áll).

 

Nyugellátás témakörben elindítható ügytípusok:

 

- az öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem,

- a nők kedvezményes öregségi nyugdíjának megállapítása iránti kérelem,

- özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem,

- megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem,

- baleseti hozzátartozói nyugellátás (árvaellátás) megállapítása iránti kérelem,

- nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél nyilvántartott adatokba történő betekintés iránti kérelem,

- nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentések intézése,

- egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem

- kivételes nyugellátás emelés iránti kérelem.

 

Nagyon sokan érdeklődnek a kivételes nyugellátásemelés iránt, amely öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy részére állapítható meg. Feltétel, hogy a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege egyedül élő esetén nem haladhatja meg a 85.000 forintot, házaspár esetén egy főre eső jövedelmük nem haladja meg a 75.000.-Ft-ot, továbbá 3 éven belül kivételes nyugellátásemelésben nem részesültek.

 

A Kormányablak a beérkezett kérelmeket továbbítja az illetékes igényelbíráló szervnek érdemi ügyintézésre.

 

Szeretettel várjuk Tisztelt Ügyfeleinket a Kormányablakban!