Fogyasztóvédelmi ügyfélfogadás indul 2014. május 5-én

FOGYASZTÓVÉDELMI

ügyfélfogadás

 

Tájékoztatjuk a Jánoshalmi Járás Közigazgatási területén lakókat, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

 

Minden hónap első hétfőjén 9-12 óra között

ügyfélfogadást tart.

 

Az első ügyfélfogadás 2014. május 5-én lesz.

 

Ügyfélfogadás helye:
Jánoshalma, Béke tér 1., 18. sz. iroda

 

Az ügyfélfogadáson az alábbiakban felsorolt főbb területeket érintően nyílik lehetőség az ügyfelek számára – jegyzőkönyv felvétele mellett – a hatóság hatáskörében tartozó kérelmet, közérdekű bejelentést előterjeszteni:

 

- Az áru fogyasztók számára való értékesítéséhez kapcsolódó szabályok (árfeltüntetés, árfelszámítás, joghatással járó mérés, nyugtaadási kötelezettség teljesítése, áru minősége, összetétele, csomagolása),
- Piacfelügyeleti tevékenység (termékbiztonság),
- Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma,
- Gazdasági reklámok megfelelősége,
- Elektronikus kereskedelmi tevékenység,
- Szavatossági és jótállási igények intézése szabályai,
- Panaszkezelés megfelelősége,
- Utazás, vendéglátás
- Fiatalkorúak védelmét szolgáló rendelkezések megtartása,
- Közüzemi szolgáltatásra (földgáz-, villamos energia-, távhő-, illetve kéményseprőipari-szolgáltatás, közműves ivóvízellátás, hulladékgazdálkodás) vonatkozó rendelkezések megtartása, lakossági fogyasztók esetében,
- Hírközlési szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések megtartása.

 

Várjuk Tisztelt Ügyfeleinket!

 

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala