Foglalkoztatás bővítés ösztönzése címmel új pályázat indult januárban

A kormány a Gazdaságfejlesztési Innovációs Operatív Program keretében Foglalkoztatás bővítés ösztönzése címmel (GINOP 5.3.12-19) új pályázatot hirdetett.


A program célja a munkaerőhiány kezelése a vállalkozások tevékenységének bővítésével, a munkaerő-tartalékkal rendelkező térségekben. A beavatkozás az ország azon négy régiójában biztosít támogatási lehetőséget, ahol a foglalkoztatási ráta az országos átlag alatti szinten volt 2017-ben: Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld. A program keretében létszámbővítés és tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése támogatható.


Az a mikro-, kis- és középvállalkozás nyújthat be pályázatot, amely vállalja, hogy az adott régiók valamelyikében működő vagy újonnan létrehozott telephelyen legalább 3 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak – az érintett létesítményben, az előző tizenkét hónap átlagához képest – a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie. A támogatás vissza nem térítendő, amelynek összeges minimum 8 millió, maximum 90 millió forint.


Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke a becsült 2 teljes éves bérköltség 70%-a kisvállalkozás, 60%-a pedig középvállalkozás esetén. Becsült bérként legfeljebb a garantált bérminimum másfélszerese vehető figyelembe, és maximum 15 fő foglalkoztatásához igényelhető támogatás.


Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. január 27.–2020. június 1.


A támogatást igénylőnek vállalnia kell az illetékes kormányhivatal foglalkoztatási osztályával való együttműködést a munkavállalók toborzása során az alábbiak szerint:

  • munkaerőigényét bejelenti
  • a foglalkoztatási szerv által az adott álláshelyre kiközvetített álláskeresőket állásinterjúra behívja, az állásinterjú eredményéről a kormányhivatalt tájékoztatja.

A pályázati felhívás mellékletét képezi egy igazolólap, amellyel a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg alá kell támasztania, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőzően felvette a kapcsolatot az állami foglalkoztatási szervvel a toborzási együttműködés érdekében.


A pályázati felhívás az alábbi linken érhető el:

https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-ginop-5312-19-foglalkoztatsbvts-sztnzse-cm-felhvs

 

 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)