Felkészítés a Jánoshalma Járási Helyi Védelmi Bizottság munkacsoport tagjai számára

A Jánoshalma Járási Helyi Védelmi Bizottságnak legfontosabb feladata a jánoshalmi járás területén irányítani és összehangolni a honvédelmi felkészítés és a katasztrófák elleni védekezés feladatainak végrehajtását. A Bizottság három munkacsoportja, Honvédelmi, Katasztrófavédelmi és Vezetést támogató Munkacsoport tagok számára 2017. október 16-án délelőtt oktatást tartott a Bizottság honvédelmi és katasztrófa védelmi elnökhelyettese Lénárt András t. alezredes és Kiss Zoltán tű. alezredes.  A munkacsoportokba tagokat delegálnak a járás településeinek önkormányzatai, a munkában részt vesznek a Jánoshalmi Járási Hivatal munkatársai. A munkatársak felkészítése évente megtörténik.

 

 

Ezen a napon délután tartotta őszi ülését a Jánoshalma Járási Helyi Védelmi Bizottság.

 

Az ülésen beszámoló hangzott el a Helyi Védelmi Bizottság két ülése között történt, védelmi igazgatással összefüggő eseményekről, módosították a Helyi Védelmi Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát, beszámoltak a katasztrófa védelem területén végzett ez évi feladatokról és tájékoztattak a rendkívüli téli időjárásra való felkészülésről. Tájékoztatót tartottak a vízelvezető rendszerek állapotáról, a térséget érintő migrációs folyamatokról, a járás közbiztonsági helyzetéről valamint a járás humán egészségügyi helyzetéről.  Bemutatásra került a honvédelmi katasztrófavédelmi rendszer.

 

A HVB ülésén a részt vett a tagok mindegyike, jelen voltak a térség polgármesterei, fontos napirendek megtárgyalására került sor, a tanácskozás eredményes volt.  Várhatóan 2017. évben már újabb tervezett HVB ülésre nem kerül sor.

 

 

Jánoshalma, 2017-10-16.

 

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna Helyi Védelmi Bizottság elnöke