Emberkereskedelem Magyarországon

Az emberkereskedelem az emberi jogok egyik legsúlyosabb megsértése, az egyéni szabadság és méltóság súlyos korlátozása. Magyarország alapértékeivel összeegyeztethetetlen, hogy polgárai, illetve a hazánkban tartózkodók az emberkereskedelem bűncselekményének áldozatává váljanak. Ezen tájékoztató jellegű írással az alábbiakra szeretnénk felhívni a figyelmet.

 

A jelenség mélyén három alapvető elem együttesen van jelen:

1. Az emberkereskedelem tevékenysége, amely a személyek toborzását, szállítását, átadását, elrejtését, vagy átvételét jelenti,

2. Az emberkereskedelem módja, amelybe bele tartozik a fenyegetés, az erőszak alkalmazása, a megtévesztés, a kényszer, csalás, hatalommal vagy kiszolgáltatott helyzettel való visszaélés, anyagi ellenszolgáltatásnak vagy előnyöknek valamely személy felett ellenőrzést gyakorló személy beleegyezésének megszervezése érdekében történő nyújtása vagy elfogadása.

3. Az emberkereskedelem célja, amely mindig kizsákmányolás, és jelenthet prostitúciót vagy a szexuális kizsákmányolás más formáit, kényszermunkát vagy szolgáltatásokat, rabszolgatartást vagy a rabszolgatartáshoz hasonló gyakorlatot, mások leigázását vagy emberi test szerveinek tiltott eltávolítását.

 

Az emberkereskedelemnek bárki áldozatául eshet, bizonyos csoportok azonban különösen kiszolgáltatottak. Az emberkereskedelemnek leginkább kitett csoportok közé tartoznak a migránsok, a papírok nélküli migránsok, az otthonról elszökött illetve hajléktalan fiatalok, a trauma vagy visszaélés áldozatai, a menekültek, illetve a szegénység, marginalizáció és diszkrimináció elől menekülők.

 

Az emberkereskedelem egy rendkívül szerteágazó és összetett jelenség. Számos ok húzódik meg mögötte, és társadalmi, gazdasági és kulturális kérdésektől is függ.

 

Az emberkereskedelem és az ahhoz kapcsolódó bűncselekmények vonatkozásában az elsődleges jogszabályi háttér a 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről, mely külön fejezetben és törvényi tényállásban rendelkezik az emberkereskedelem, a kényszermunka, továbbá a kerítés, a kitartottság, valamint a gyermekprostitúció kihasználása bűncselekmények vonatkozásában.

 

Magyarországon az emberkereskedelem elleni küzdelem alapdokumentuma az emberkereskedelem elleni nemzeti stratégiáról szóló 1018/2008. Korm. határozat, amely döntött az Nemzeti Koordinációs Mechanizmus (NKM) kialakításáról, és a Belügyminisztérium Európai Uniós és Nemzetközi Helyettes Államtitkárságát nevezte ki az emberkereskedelem elleni fellépés nemzeti koordinátorának. A koordinátor feladata, hogy fejlessze az emberkereskedelem elleni tevékenységet, beleértve a prevenciós tevékenységeket is és ösztönözze a különböző állami és nem állami szervezetek közötti együttműködést.

 

A nemzetközi emberkereskedelem és rabszolgaság elleni prevenciós tevékenységek egyik legfontosabb útja a veszélyeztetett, sérülékeny csoportok megerősítése. A Free the Slaves nevű nemzetközi kezdeményezés a megerősítésre irányuló stratégiaként célravezetőnek tartja a kapacitásépítést, a célzott oktatást, az önszerveződés támogatását, az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés erősítését, a jogi védelem és felszabadítás biztosítását, továbbá a túlélők veszélyezettségének csökkentését.

 

A prevenció egyik legkézenfekvőbb megoldása a közintézmények megfelelő működtetése. Elsősorban azon intézményekről van szó, amelyekben a gyermekek és fiatalok, a 65 éven felettiek, a menekültek, a szerhasználók és egyéb sérülékeny csoportok nevelése, foglalkoztatása, gondozása zajlik.

 

Napjaink egyre nagyobb részét a világhálón töltjük, ezért elengedhetetlen az olyan online felületek tartalmát és működését is figyelemmel kísérnie a hatóságoknak, amelyek potenciális veszélyt jelenthetnek (illegálisan működő munkaközvetítők, szexuális szolgáltatásokat közvetítők stb. honlapjai), illetve az internetes felhasználókat felvilágosítani a káros internetes felületekről, tartalmakról és megkeresésekről.

 

Fel kell ismerni, hogy nincs egyedüli jó megoldás, amely meg tudná szüntetni az emberkereskedelmet, rabszolgaságot. A hatóságoknak a szükségletekre szabott szolgáltatások kidolgozásában, az üzenetek megfogalmazásában és a hatékony elérés érdekében fontos az együttműködések kiépítése.

 

Az emberkereskedelmet, rabszolgaságot nagyon magas látencia jellemzi. A kormányoknak minden eszközzel támogatnia kell a kutatásokat, hogy a felszín alatt megbúvó, sokszor tabusított problémák elemzésre kerüljenek, és az eredmények hozzájárulhassanak a megelőzéshez.

 

Az eltérő megközelítések, legtöbbször a tevékenységek szintjén is a sokszínűséget eredményezik. A prevenciós tevékenységek áttekintésének és klasszifikációjának egyik módja, ha megvizsgáljuk, milyen célcsoporthoz szólnak.

 

Néhány példa magyarországi civil kezdeményezésekre a prevenció területén

 

A Lehetőség a Családoknak 2005 Alapítvány munkatársai évek óta tartanak prevenciós foglalkozásokat osztályfőnöki órák keretében középiskolások számára. A foglalkozások nem csupán az emberkereskedelem, de a kapcsolati erőszak területét is érintik.

 

Az Anthropolis Egyesület a 13-18 éves korosztály számára tart általános és középiskolákban, illetve gyermekotthonokban prevenciós workshopokat, amelynek célja az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának rabszolgasághoz, emberkereskedelemhez szorosan kötődő cikkelyeinek közös értelmezése, illetve rövid élettörténeteken keresztül a rabszolgaság formáinak rajzos feldolgozása és ezen keresztül a társas kapcsolatokban és munkavállalásban rejlő veszélyek áttekintése.

 

A Magyar Baptista Szeretetszolgálat a Más-kép, Playback Színház című programjában egyrészt 16-18 éves korú önkénteseket, kortárs segítőket képez 16 órában az emberkereskedelem visszaszorításának témájában, hogy multiplikátori szerepet töltsenek be a korosztályukban és erősítsék a fiatalok érdekérvényesítő képességét, másrészt színházi előadásokat és tréningsorozatot valósít meg középiskolákban és gyermekotthonokban, ahol az önkéntesek is fontos szerephez jutnak. A színházi előadásnak az alapját a Szeretetszolgálat Összetört álmok sugárútja című rövidfilmje adja. A film megtekintését követően a kortárs segítők pszichodráma vezető szakember irányításával a részt vevők által megosztott személyes élményeket jelenítik meg különböző színházi technikákkal.

 

A Névtelen Utak Alapítvány a Bohócok a Láthatáron és a KV színházi társulatokkal együttműködésben hozta létre a Kiállok érted című színdarabot, amely az áldozattá válás folyamatát mutatja be, azon belül is elsősorban a loverboy jelenségre koncentrálva. A darab éles tükröt tart a valóságról, mind szóhasználatában, mind az ábrázolt helyzeteket illetően.  A legtöbbször gyermekotthonokban bemutatott előadások után fórumszínházas feldolgozó foglalkozások segítik a látottak értelmezését.

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Jánoshalmi Járási Hivatal